બેંગલુરુઃ દેશની 95 ટકા કંપનીઓ પોતાના કર્મચારીઓ કે તેના પરિવારજનો માટે કોઈ વીમા સુરક્ષા ધરાવતી નથી. 5 ટકાથી પણ ઓછી કંપનીઓ કર્મચારીઓને વ્યાપક વીમા કવરેજ ઓફર કરે છે. કોરોના મહામારી બાદ આરોગ્ય સુરક્ષા અને પરિવારની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખતાં વીમાની માગ સતત વધી રહી છે. એમ્પ્લોયી હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પ્લેટફોર્મ Plumના રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતીય કંપનીઓ સીએસઆર હેઠળ સામાજિક અને આર્થિક સહાયમાં ફાળો આપી રહી છે. પરંતુ પોતાના કર્મચારીઓની સુરક્ષા પ્રત્યે ખાસ જાગૃત્તિ જોવા મળી નથી.

દેશની 95 ટકા કંપનીઓ પોતાના કર્મચારીઓ કે તેના પરિવારજનો માટે કોઈ વીમા સુરક્ષા ધરાવતી નથી. 5 ટકાથી પણ ઓછી કંપનીઓ કર્મચારીઓને વ્યાપક વીમા કવરેજ ઓફર કરે છે. જેમાં હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ (GMC) + અકસ્માત અને અપંગતા વીમો (GPA) + ટર્મ લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ અને વ્યાપક ટેલીહેલ્થ કન્સલ્ટેશન (GTL + Telehealth) ઈન્સ્યોરન્સ સમાવિષ્ટ છે.

માત્ર 3% કંપનીઓ રૂ. 10 લાખ કે વધુની વીમો ઓફર કરે છે

ભારતના નોકરીદાતાઓ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી સરેરાશ વીમા રકમ રૂ. 3L (સ્ટાર્ટઅપ્સ), રૂ. 4 લાખ (ઉચ્ચો ગ્રોથ ધરાવતી કંપનીઓ) અને રૂ. 5L (મેચ્યોરતબક્કાની કંપનીઓ) છે. 53%થી વધુ સંસ્થાઓ રૂ. 5 લાખ કરતાં ઓછી રકમની વીમા ઓફર કરે છે, જ્યારે 43% રૂ. 5-10 લાખની વીમાની રકમ ઓફર કરે છે, અને માત્ર 3% કંપનીઓ રૂ. 10 લાખ અથવા તેથી વધુની વીમાની રકમ ઓફર કરે છે.

Plumનો અહેવાલ જણાવે છે કે મોટાભાગની કંપનીઓ, 64% તેમની આરોગ્ય વીમા યોજનાઓ ઉપરાંત વધારાના સ્વાસ્થ્ય લાભો પ્રદાન કરે છે, જેમાં ટેલિહેલ્થ પરામર્શ 42% દરે સૌથી વધુ લોકપ્રિય છે. કર્મચારીઓ માટે ટર્મ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સનું મહત્વ હોવા છતાં, 5% કરતાં ઓછી કંપનીઓ તેને વધારાના લાભ તરીકે ઓફર કરે છે. વધુમાં, ભારતના 65% આઉટ-ઓફ-પોકેટ મેડિકલ ખર્ચ OPD (આઉટપેશન્ટ વિભાગ) ખર્ચમાંથી આવે છે, ત્યારે 2% કરતા ઓછી ભારતીય કંપનીઓ વીમા સાથે OPD કવરેજ ઓફર કરે છે.

મહિલાઓ માટે કોઈ વધારાનો લાભ નહીં

પુરૂષોની સમકક્ષ કાર્ય કરતી મહિલા કર્મચારીઓ માટે કોઈ વિશિષ્ટ લાભો વીમા કવરેજમાં આપી રહી નથી. તેઓને તેમના એમ્પ્લોયર તરફથી પૂરતા પ્રસૂતિ લાભો નથી મળી રહ્યા.વાસ્તવમાં, માત્ર 56% ભારતીય સંસ્થાઓ તેમની મહિલા કર્મચારીઓને પ્રસૂતિ લાભો ઓફર કરે છે, જેમાં માત્ર 14%ની માતૃત્વ મર્યાદા રૂ.50 હજારથી વધુ આપતી નથી.

“અમે ભારતમાં કર્મચારીના સ્વાસ્થ્ય લાભોની વર્તમાન સ્થિતિ પર પ્રકાશ પાડવા માટે સ્ટેટ ઑફ એમ્પ્લોયી બેનિફિટ્સ રિપોર્ટ લોન્ચ કર્યો છે અને તારણો સંબંધિત છે. પ્લમમાં, માન્યતા એ છે કે તમામ કંપનીઓ માટે તેમના કર્મચારીઓ અને તેમના પરિવારોની સર્વગ્રાહી રીતે કાળજી લેવી મહત્વપૂર્ણ છે. – અભિષેક પોદ્દાર, પ્લમના કો-ફાઉન્ડર અને CEO