અમદાવાદ, 28 એપ્રિલઃ આજે આજે L&T FINANCE, M&M FINANCE, SBI CARD અને ULTRATECH જેવી મહત્વની કંપનીઓ ઉપરાંત સંખ્યાબંધ કંપનીઓના રિઝલ્ટ્સ જાહેર થઇ રહ્યા છે. તે પૈકી મહત્વની કંપનીઓના અંદાજો બ્રોકર્સ હાઉસ તેમજ વિવિધ ઇન્સ્ટિટ્યુટ્સ દ્વારા જાહેર કરાયા છે. જે વાચક મિત્રોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

Q4FY23 EARNING CALENDAR 28.04.2023

ATUL, CARTRADE, CSBBANK, DATAMATICS, EMUDHRA, HSCL, INDIAMART, IOLCP, JINDRILL, KESORAMIND, L&TFH, M&MFIN, MANYAVAR, MRPL, ORIENTCEM, RKFORGE, RPGLIFE, SBICARD, STARHEALTH, SUPREMEIND, TATAMETALI, ULTRACEMCO

ATUL

Revenue expected at Rs 1235 crore versus Rs 1370 crore,

EBITDA expected to be seen at Rs 154 crore versus Rs 205 crore

EBITDA margin expected to be seen at 12.52% versus 14.97%

Net profit expected to be seen at Rs 93 crore versus Rs 136 crore

INDIAMART INTERMESH

Revenue expected at Rs 265 crore versus Rs 201 crore,

EBITDA expected to be seen at Rs 67 crore versus Rs 57 crore

EBITDA margin expected to be seen at 25.36% versus 28.4%

Net profit expected to be seen at Rs 62 crore versus Rs 57 crore

L&T FINANCE

Revenue expected at Rs 1987 crore versus Rs 3003 crore,

EBIT expected to be seen at Rs 1272 crore versus Rs 2399 crore

EBIT margin expected to be seen at 64.03% versus 79.91%

Net profit expected to be seen at Rs 291 crore versus Rs 476 crore

M&M FINANCE

Revenue expected at Rs 1667 crore versus Rs 1530 crore,

EBIT expected to be seen at Rs 993 crore versus Rs 897 crore

EBIT margin expected to be seen at 59.54% versus 58.66%

Net profit expected to be seen at Rs 625 crore versus Rs 600 crore

SBICARD

Net interest income expected at Rs 1124 crore versus Rs 1266 crore,

EBIT expected to be seen at Rs 1292 crore versus Rs 880 crore

EBIT margin expected to be seen at 40% versus 32.04%

Net profit expected to be seen at Rs 541 crore versus Rs 580 crore

ULTRATECH CEMENT

Revenue expected at Rs 18705 crore versus Rs 15767 crore,

EBITDA expected to be seen at Rs 3319 crore versus Rs 3072 crore

EBITDA margin expected to be seen at 17.75% versus 19.49%

Net profit expected to be seen at Rs 1746 crore versus Rs 2460 crore

Result Calendar 29.04.2023

AARTIDRUGS, CENTRALBK, GHCL, IDBI, IDFCFIRSTB, KOTAKBANK, LGBBROSLTD, RBLBANK, ROSSARI, SESHAPAPER

KOTAK MAHINDRA BANK

Net interest income expected at Rs 5992 crore versus Rs 5239 crore,

EBIT expected to be seen at Rs 4099 crore versus Rs 3339 crore

EBIT margin expected to be seen at 68.13% versus 73.87%

Net profit expected to be seen at Rs 2927 crore versus Rs 2767 crore

RBL BANK

Net interest income expected at Rs 1202 crore versus Rs 1010 crore,

EBIT expected to be seen at Rs 604 crore versus Rs 657 crore

EBIT margin expected to be seen at 32.99% versus 40.02%

Net profit expected to be seen at Rs 244 crore versus Rs 197 crore

Q4FY23 EARNING CALENDAR 01.05.2023

ADANIGREEN, GNA, GRAVITA, NDTV

Q4FY23 EARNING CALENDAR 02.05.2023

AMBUJACEM, ASTEC, BIRLACABLE, DCMSHRIRAM, FINOPB, HOMEFIRST, KEI, MOLDTEK, NEWGEN, PSB, SASKEN, SPANDANA, TATASTEEL, UCOBANK, VBL

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)