મુંબઈ, 25 જાન્યુઆરીઃ દેશના અગ્રણી કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં ગુરૂવારે રૂ.16,500.88 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.4,620.68 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.11878.52 કરોડનો હતો.

 કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ફેબ્રુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.61,932ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.61,981 અને નીચામાં રૂ.61,840 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.25 ઘટી રૂ.61,960ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.475 વધી રૂ.50,249 અને ગોલ્ડ-પેટલ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.20 વધી રૂ.6,099ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.7 ઘટી રૂ.62,065ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

સોના-ચાંદીના વાયદામાં સંકડાઈ ગયેલી વધઘટ

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.71,885ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.71,939 અને નીચામાં રૂ.71,590 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.58 વધી રૂ.71,927 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.49 વધી રૂ.71,966 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.59 વધી રૂ.71,990 બોલાઈ રહ્યો હતો.

ક્રૂડ તેલ, નેચરલ ગેસ, મેન્થા તેલમાં સાર્વત્રિક સુધારો

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX તાંબુ જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.723.20ના ભાવે ખૂલી, રૂ.4.95 વધી રૂ.727.35 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.35 વધી રૂ.199.95 તેમ જ સીસું ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.10 ઘટી રૂ.183ના ભાવ થયા હતા. જસત જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2.90 વધી રૂ.228ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.60 વધી રૂ.200.15 સીસુ-મિની જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2.95 વધી રૂ.182.35 જસત-મિની જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.2.80 વધી રૂ.228.05 બોલાઈ રહ્યો હતો. સ્ટીલ રિબાર ફેબ્રુઆરી 1 ટન દીઠ રૂ.590 ઘટી રૂ.46,010 બંધ થયો હતો.

ક્રૂડ તેલ, નેચરલ ગેસ, મેન્થા તેલમાં સાર્વત્રિક સુધારો

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX ક્રૂડ તેલ ફેબ્રુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,208ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,354 અને નીચામાં રૂ.6,208 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.98 વધી રૂ.6,351 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.90 વધી રૂ.6,348 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ જાન્યુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.216ના ભાવે ખૂલી, રૂ.22.50 વધી રૂ.236.30 અને નેચરલ ગેસ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો 22.7 વધી 236.4 બોલાઈ રહ્યો હતો.

સ્ટીલ રિબાર વાયદામાં નરમાઈ

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX કોટન ખાંડી જાન્યુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.56,000ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.56,280 અને નીચામાં રૂ.55,600 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.320 વધી રૂ.56,200ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.7.70 વધી રૂ.915 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.4,621 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.11,879 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,932.99 કરોડનાં અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,003.24 કરોડનાં વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.288.22 કરોડનાં 11,509 લોટ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.762.54 કરોડનાં 44,261 લોટ નાં કામ થયાં હતાં.

બુલડેક્સ વાયદામાં 1.69 કરોડનાં કામકાજ

બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.140.85 કરોડનાં 2,442 લોટ સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.18.72 કરોડનાં 339 લોટ તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.262.50 કરોડનાં 1,440 લોટ અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.180.47 કરોડનાં 2,824 લોટના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.38.95 કરોડનાં 142 લોટ મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.5.20 કરોડનાં 157 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)