મુંબઈ, 6 માર્ચઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં બુધવારે આ લખાઈ રહ્યું છે ત્યારે રૂ.28,881.75 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.4,817.08 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.24061.04 કરોડનો હતો.

કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું એપ્રિલ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.64,702ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.64,917 અને નીચામાં રૂ.64,679ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.15 વધી રૂ.64,860ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.11 ઘટી રૂ.51,592 અને ગોલ્ડ-પેટલ માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.11 વધી રૂ.6,360ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની એપ્રિલ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.20 વધી રૂ.64,735ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

સોના-ચાંદીના વાયદામાં સંકડાઈ ગયેલી વધઘટ

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી મે વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.73,203ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.73,564 અને નીચામાં રૂ.73,022ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.85 વધી રૂ.73,459ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.68 વધી રૂ.73,511 અને ચાંદી-માઈક્રો એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.64 વધી રૂ.73,500 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX તાંબુ માર્ચ વાયદો રૂ.726ના ભાવે ખૂલી, રૂ.2.85 વધી રૂ.729 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.40 વધી રૂ.202.20 તેમ જ સીસું માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.40 વધી રૂ.179ના ભાવ થયા હતા. જસત માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.75 વધી રૂ.219ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.40 વધી રૂ.202.25 સીસુ-મિની માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.50 વધી રૂ.179.20 જસત-મિની માર્ચ વાયદો રૂ.1.65 વધી રૂ.218.65 બોલાઈ રહ્યો હતો.

નેચરલ ગેસ, મેન્થા તેલમાં સુધારો

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX ક્રૂડ તેલ માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,484ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,547 અને નીચામાં રૂ.6,484ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.53 વધી રૂ.6,534 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની માર્ચ વાયદો રૂ.52 વધી રૂ.6,535 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ માર્ચ વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.162ના ભાવે ખૂલી, રૂ.2.40 વધી રૂ.162.40 અને નેચરલ ગેસ-મિની માર્ચ વાયદો 2.5 વધી 162.6 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.4,817 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.24,061 કરોડનું ટર્નઓવર

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX કોટન ખાંડી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.62,100ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.62,380 અને નીચામાં રૂ.61,600ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.780 વધી રૂ.62,380ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.0.50 વધી રૂ.934 બોલાયો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.3.63 કરોડનાં કામકાજ

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,673.95 કરોડનાં અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,884.34 કરોડનાં વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.264.64 કરોડનાં 8,838 લોટ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.504.30 કરોડનાં 34,759 લોટ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.49.36 કરોડનાં 779 લોટ સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.22.17 કરોડનાં 414 લોટ તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.189.30 કરોડનાં 1,040 લોટ અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.203.84 કરોડનાં 3,448 લોટના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.19.53 કરોડનાં 65 લોટ મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.5.65 કરોડનાં 168 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)