મુંબઈ, 15 મેઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.60,910ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.61,138 અને નીચામાં રૂ.60,820ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.17 વધી રૂ.60,904ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની મે કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.65 વધી રૂ.48,891 અને ગોલ્ડ-પેટલ મે કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.2 વધી રૂ.6,117ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની જૂન વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.45 વધી રૂ.60,888ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં MCX પર 62,762 સોદાઓમાં રૂ.4,201.19 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં સોમવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 3,78,287 સોદાઓમાં કુલ રૂ.28,407.98 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.7,740.95 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.20639.46 કરોડનો હતો.

સોના-ચાંદી, ક્રૂડ તેલના વાયદાના ભાવમાં સીમિત રેન્જમાં વધઘટ

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી જુલાઈ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.73,188ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.73,650 અને નીચામાં રૂ.72,880ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.3 વધી રૂ.73,057ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.20 ઘટી રૂ.73,057 અને ચાંદી-માઈક્રો જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.35 ઘટી રૂ.73,038 બોલાઈ રહ્યો હતો. બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX ખાતે તાંબુ મે વાયદો રૂ.726.65ના ભાવે ખૂલી, રૂ.0.30 વધી રૂ.729.30 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.15 વધી રૂ.207.50 તેમ જ સીસું મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.55 વધી રૂ.185ના ભાવ થયા હતા. જસત મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.35 વધી રૂ.230ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની મે વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.1.15 વધી રૂ.207.70 સીસુ-મિની મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.45 વધી રૂ.184.55 જસત-મિની મે વાયદો રૂ.0.35 વધી રૂ.230.30 બોલાઈ રહ્યો હતો. 10,581 સોદાઓમાં રૂ.1,257.55 કરોડના વેપાર થયા હતા.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.28 કરોડનાં કામકાજ

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં ક્રૂડ તેલ મે વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.5,736ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.5,806 અને નીચામાં રૂ.5,714ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.25 વધી રૂ.5,798 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની મે વાયદો રૂ.26 વધી રૂ.5,803 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ મે વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.188ના ભાવે ખૂલી, રૂ..50 વધી રૂ.189.80 અને નેચરલ ગેસ-મિની મે વાયદો 0.7 વધી 189.9 બોલાઈ રહ્યો હતો. MCX પર 58,284 સોદાઓમાં રૂ.2,272.25 કરોડનો ધંધો થયો હતો. કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં કોટન ખાંડી જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.61,600ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.61,600 અને નીચામાં રૂ.61,200ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.380 ઘટી રૂ.61,300ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ મે કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.5.60 વધી રૂ.955.30 બોલાયો હતો. MCX ખાતે રૂ.9.96 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.7,741 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.20639.46 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,067.06 કરોડનાં 3,385.672 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,134.13 કરોડનાં 290.878 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.1,159.07 કરોડનાં 20,09,110 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.1,113.18 કરોડનાં 5,81,56,000 એમએમબીટીયૂ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.152.77 કરોડનાં 7,384 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.20.54 કરોડનાં 1,114 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.754.96 કરોડનાં 10,353 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.329.28 કરોડનાં 14,308 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.7.06 કરોડનાં 1,152 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.2.90 કરોડનાં 30.24 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.

.