મુંબઈ, 21 એપ્રિલઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.60,381ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.60,476 અને નીચામાં રૂ.59,939 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.506 ઘટી રૂ.59,997ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.73 ઘટી રૂ.48,136 અને ગોલ્ડ-પેટલ એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.38 ઘટી રૂ.6,001ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની મે વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.421 ઘટી રૂ.59,968ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

સોનાનો વાયદો રૂ.506 અને ચાંદીનો વાયદો રૂ.443 નરમ

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી મે વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.75,303ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.75,397 અને નીચામાં રૂ.74,680 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.443 ઘટી રૂ.75,058 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.421 ઘટી રૂ.74,826 અને ચાંદી-માઈક્રો એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.377 ઘટી રૂ.74,863 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે 13,822 સોદાઓમાં રૂ.1,635.93 કરોડના વેપાર થયા હતા. તાંબુ એપ્રિલ વાયદો રૂ.765.65ના ભાવે ખૂલી, રૂ.4.80 ઘટી રૂ.761.30 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.40 ઘટી રૂ.211.50 તેમ જ સીસું એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ કોઈ ફેરફાર વગર રૂ.183ના ભાવ થયા હતા. જસત એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.65 ઘટી રૂ.245ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની એપ્રિલ વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.1.30 ઘટી રૂ.211.75 સીસુ-મિની એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.05 ઘટી રૂ.183.25 જસત-મિની એપ્રિલ વાયદો રૂ.1.70 ઘટી રૂ.244.45 બોલાઈ રહ્યો હતો.

વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં શુક્રવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,88,975 સોદાઓમાં કુલ રૂ.21,455.91 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.10,067.19 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.11358.05 કરોડનો હતો. કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં એમસીએક્સ પર 96,613 સોદાઓમાં રૂ.7,114.3 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં.

ક્રૂડ તેલ, મેન્થા તેલમાં સીમિત રેન્જમાં ઘટાડો

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ પર ક્રૂડ તેલ મે વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,367ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,387 અને નીચામાં રૂ.6,322 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.14 ઘટી રૂ.6,372 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની મે વાયદો રૂ.11 ઘટી રૂ.6,376 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ એપ્રિલ વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.181ના ભાવે ખૂલી, રૂ.3.40 ઘટી રૂ.181.80 અને નેચરલ ગેસ-મિની એપ્રિલ વાયદો 3.2 ઘટી 182 બોલાઈ રહ્યો હતો. 37,128 સોદાઓમાં રૂ.1,271.38 કરોડનો ધંધો થયો હતો.

પ્રથમ સત્ર સુધીમાં કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.10,067 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.11,358 કરોડનું ટર્નઓવર

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે કોટન ખાંડી એપ્રિલ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.62,600ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.62,600 અને નીચામાં રૂ.61,800ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં કોઈ ફેરફાર વગર રૂ.62,340ના સ્તરે જળવાયેલો હતો. મેન્થા તેલ એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.14.80 ઘટી રૂ.948.40 બોલાયો હતો. રૂ.45.58 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.31 કરોડનાં કામકાજ

કામકાજની દૃષ્ટિએ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.3,340.68 કરોડનાં 5,553.024 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.3,773.62 કરોડનાં 500.564 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.502.53 કરોડનાં 790,140 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.768.85 કરોડનાં 40,660,000 એમએમબીટીયૂ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.383.58 કરોડનાં 18,048 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.43.29 કરોડનાં 2,356 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.828.50 કરોડનાં 10,848 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.380.56 કરોડનાં 15,478 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.27.26 કરોડનાં 4,320 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.18.32 કરોડનાં 190.8 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.