મુંબઈ, 21 જૂનઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં શુક્રવારે આ લખાઈ રહ્યું છે ત્યારે રૂ.7,613.11 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.1,983.56 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 5626.54 કરોડનો હતો.

 કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ઓગસ્ટ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.72,677ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.72,799 અને નીચામાં રૂ.72,659ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.213 વધી રૂ.72,799ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.136 વધી રૂ.58,742 અને ગોલ્ડ-પેટલ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.20 વધી રૂ.7,140ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની જુલાઈ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.213 વધી રૂ.72,471ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

સોનાચાંદીના વાયદાના ભાવમાં સામસામા રાહઃ

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી જુલાઈ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.91,252ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.91,615 અને નીચામાં રૂ.91,251ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.121 ઘટી રૂ.91,544ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.143 ઘટી રૂ.91,150 અને ચાંદી-માઈક્રો જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.139 ઘટી રૂ.91,155 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.3.01 કરોડનાં કામકાજ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX તાંબુ જૂન વાયદો રૂ.858.65ના ભાવે ખૂલી, રૂ.2.50 ઘટી રૂ.859.40 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.05 ઘટી રૂ.232.40 તેમ જ સીસું જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.90 ઘટી રૂ.188ના ભાવ થયા હતા. જસત જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.35 ઘટી રૂ.262ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની જૂન વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.05 ઘટી રૂ.233.60 સીસુ-મિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.75 ઘટી રૂ.188.40 જસત-મિની જૂન વાયદો રૂ.0.45 ઘટી રૂ.261.80 બોલાઈ રહ્યો હતો.

મેન્થા તેલ પણ ઢીલુ

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX ક્રૂડ તેલ જુલાઈ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,795ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,799 અને નીચામાં રૂ.6,785ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.3 ઘટી રૂ.6,796 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની જુલાઈ વાયદો રૂ.2 ઘટી રૂ.6,797 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ જૂન વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.228ના ભાવે ખૂલી, રૂ.2.70 ઘટી રૂ.227.20 અને નેચરલ ગેસ-મિની જૂન વાયદો 2.7 ઘટી 227.2 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કોટનખાંડી વાયદામાં રૂ.290ની નરમાઈ

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX કોટન ખાંડી જુલાઈ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.57,500ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.57,500 અને નીચામાં રૂ.57,500ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.290 ઘટી રૂ.57,500ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.3.90 ઘટી રૂ.901.60 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.1,984 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 5,627 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.545.69 કરોડનાં અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.868.94 કરોડનાં વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.25.03 કરોડનાં 986 લોટ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.193.24 કરોડનાં 9,878 લોટ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.36.33 કરોડનાં 617 લોટ સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.20.91 કરોડનાં 321 લોટ તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.223.80 કરોડનાં 1,039 લોટ અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.58.47 કરોડનાં 805 લોટના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ..28 કરોડનાં 1 લોટ મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.2.94 કરોડનાં 90 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ/ ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)