મુંબઈ, 24 જાન્યુઆરીઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં બુધવારે રૂ.32,122.55 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.9,020.64 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.23069.24 કરોડનો હતો.

 કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ફેબ્રુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.61,994ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.62,195 અને નીચામાં રૂ.61,939ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.217 વધી રૂ.62,185ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.271 વધી રૂ.50,134 અને ગોલ્ડ-પેટલ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.13 વધી રૂ.6,081ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.222 વધી રૂ.62,225ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.71,003ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.71,770 અને નીચામાં રૂ.70,850ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.802 વધી રૂ.71,759ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.757 વધી રૂ.71,806 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.739 વધી રૂ.71,820 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.32.67 કરોડનાં કામકાજ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX તાંબુ જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.716.50ના ભાવે ખૂલી, રૂ.5.50 વધી રૂ.722.80 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.30 વધી રૂ.201.45 તેમ જ સીસું જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.70 વધી રૂ.181ના ભાવ થયા હતા. જસત જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.3.15 વધી રૂ.225ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.65 વધી રૂ.201.20 સીસુ-મિની જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.90 વધી રૂ.180.25 જસત-મિની જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.2.60 વધી રૂ.224.50 બોલાઈ રહ્યો હતો.

ક્રૂડ તેલમાં મામૂલી ઘટાડો

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX ક્રૂડ તેલ ફેબ્રુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,200ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,246 અને નીચામાં રૂ.6,174ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.1 ઘટી રૂ.6,177 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.4 ઘટી રૂ.6,182 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ જાન્યુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.204ના ભાવે ખૂલી, રૂ.15.40 વધી રૂ.213.40 અને નેચરલ ગેસ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો 15.3 વધી 213.4 બોલાઈ રહ્યો હતો.

નેચરલ ગેસ, મેન્થા તેલ, કોટનખાંડીમાં સુધારો

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX કોટન ખાંડી જાન્યુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.55,400ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.55,900 અને નીચામાં રૂ.55,200ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.300 વધી રૂ.55,900ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.2.70 વધી રૂ.910 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.9,021 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.23,069 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,414.70 કરોડનાં અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.3,023.06 કરોડનાં વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.347.36 કરોડનાં 13,378 લોટ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.956.50 કરોડનાં 52,311 લોટ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.511.86 કરોડનાં 7,047 લોટ સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.128.95 કરોડનાં 2,115 લોટ તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.1,085.47 કરોડનાં 5,984 લોટ અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.451.35 કરોડનાં 6,625 લોટના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.45.22 કરોડનાં 167 લોટ મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.18.34 કરોડનાં 557 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)