મુંબઈ, 13 જાન્યુઆરીઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં 5થી 11 જાન્યુઆરી સુધીના સપ્તાહ દરમિયાન કુલ રૂ.8,52,375.05 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.1,10,879.59 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.7,41,406.58 કરોડનો હતો. બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.88.89 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં.

સમીક્ષા હેઠળના સપ્તાહ દરમિયાન કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું ફેબ્રુઆરી વાયદો સપ્તાહના પ્રારંભે 10 ગ્રામદીઠ રૂ.62,631ના ભાવે ખૂલી, સપ્તાહ દરમિયાન ઈન્ટ્રા-ડેમાં ઉપરમાં રૂ.63,079 અને નીચામાં રૂ.61,731ના મથાળે અથડાઈ, સપ્તાહનાં અંતે રૂ.852 ઘટી રૂ.61,788ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.587 ઘટી રૂ.50,164 અને ગોલ્ડ-પેટલ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.70 ઘટી રૂ.6,112ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની જાન્યુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.836 ઘટી રૂ.61,830ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

સોનાના વાયદાના ભાવમાં રૂ.852 અને ચાંદીમાં રૂ.982નો કડાકો

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો સપ્તાહના પ્રારંભે 1 કિલોદીઠ રૂ.72,500ના ભાવે ખૂલી, સપ્તાહ દરમિયાન ઈન્ટ્રા-ડેમાં ઉપરમાં રૂ.73,411 અને નીચામાં રૂ.71,158ના મથાળે અથડાઈ, સપ્તાહનાં અંતે રૂ.982 ઘટી રૂ.71,354ના સ્તરે બંધ થયો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.949 ઘટી રૂ.71,458 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.945 ઘટી રૂ.71,492 બંધ થયો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.88 કરોડનાં કામકાજ

બિનલોહ ધાતુઓમાં સપ્તાહ દરમિયાન તાંબુ જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.726.00ના ભાવે ખૂલી, રૂ.7.95 ઘટી રૂ.717 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.3 ઘટી રૂ.203.10 તેમ જ સીસું જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.50 વધી રૂ.183ના ભાવ થયા હતા. જસત જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2.40 ઘટી રૂ.223ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.2.90 ઘટી રૂ.203.25 સીસુ-મિની જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.45 વધી રૂ.182.80 જસત-મિની જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.2.40 ઘટી રૂ.223.50 બંધ થયો હતો.

ક્રૂડ તેલનો વાયદો રૂ.28 લપસ્યોઃ નેચરલ ગેસ, મેન્થા તેલમાં સુધારો

એનર્જી સેગમેન્ટમાં સપ્તાહ દરમિયાન ક્રૂડ તેલ જાન્યુઆરી વાયદો સપ્તાહના પ્રારંભે 1 બેરલદીઠ રૂ.6,056ના ભાવે ખૂલી, સપ્તાહ દરમિયાન ઈન્ટ્રા-ડેમાં ઉપરમાં રૂ.6,174 અને નીચામાં રૂ.5,847ના મથાળે અથડાઈ, સપ્તાહનાં અંતે રૂ.28 ઘટી રૂ.6,006 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.32 ઘટી રૂ.6,008 બંધ થયો હતો. નેચરલ ગેસ જાન્યુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.233ના ભાવે ખૂલી, રૂ.29.60 વધી રૂ.265.50 અને નેચરલ ગેસ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો 29.6 વધી 265.4 બંધ થયો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝમાં સપ્તાહ દરમિયાન કોટન ખાંડી જાન્યુઆરી વાયદો સપ્તાહના પ્રારંભે 1 ખાંડીદીઠ રૂ.56,100ના ભાવે ખૂલી, સપ્તાહ દરમિયાન ઈન્ટ્રા-ડેમાં ઉપરમાં રૂ.56,100 અને નીચામાં રૂ.55,360ના મથાળે અથડાઈ, સપ્તાહનાં અંતે રૂ.540 ઘટી રૂ.55,620ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.3.60 વધી રૂ.924.80 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.1,10,879 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.7,41,406 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ સપ્તાહ દરમિયાન કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.27,278.44 કરોડનાં 2,24,140 લોટ્સ અને ચાંદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.38,141.85 કરોડનાં 12,54,281 લોટ્સનાં કામકાજ થયાં હતાં. એનર્જી સેગમેન્ટ્સમાં ક્રૂડ તેલના વાયદાઓમાં રૂ.11,651.75 કરોડનાં 3,85,593 લોટ્સ અને નેચરલ ગેસના વાયદાઓમાં રૂ.26,239.90 કરોડનાં 11,93,226 લોટ્સના વેપાર થયા હતા. બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ વાયદાઓમાં રૂ.971.68 કરોડનાં 15,801 લોટ્સ, તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.3,815.34 કરોડનાં 21,193 લોટ્સ, સીસાના વાયદાઓમાં રૂ.234.78 કરોડનાં 4,166 લોટ્સ અને જસતના વાયદાઓમાં રૂ.2,494.46 કરોડનાં 36,984 લોટ્સનાં કામ થયાં હતાં. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન-ખાંડી વાયદાઓમાં રૂ.31.99 કરોડનાં 119 લોટ્સ અને મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં રૂ.19.35 કરોડનાં 579 લોટ્સનાં કામકાજ થયાં હતાં. કોમોડિટી ઈન્ડેક્સના વાયદાઓમાં બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.88.88 કરોડનાં 1,101 લોટ્સના વેપાર થયા હતા.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)