મુંબઈ, 24 ડિસેમ્બરઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં 15થી 21 ડિસેમ્બર સુધીના સપ્તાહ દરમિયાન 68,25,409 સોદાઓમાં કુલ રૂ.4,85,925.17 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.85,950.38 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.399894.19 કરોડનો હતો.

સમીક્ષા હેઠળના સપ્તાહ દરમિયાન કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં એમસીએક્સ પર 6,90,952 સોદાઓમાં રૂ.47,237.95 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું ફેબ્રુઆરી વાયદો સપ્તાહના પ્રારંભે 10 ગ્રામદીઠ રૂ.62,550ના ભાવે ખૂલી, સપ્તાહ દરમિયાન ઈન્ટ્રા-ડેમાં ઉપરમાં રૂ.62,680 અને નીચામાં રૂ.61,950 ના મથાળે અથડાઈ, સપ્તાહનાં અંતે રૂ.49 વધી રૂ.62,503ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.81 ઘટી રૂ.50,215 અને ગોલ્ડ-પેટલ ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.25 ઘટી રૂ.6,113ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની જાન્યુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.28 વધી રૂ.62,257ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

કીમતી ધાતુઓમાં સોનાનો વાયદો રૂ.49 અને ચાંદીનો વાયદો રૂ.350 વધ્યો

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો સપ્તાહના પ્રારંભે 1 કિલોદીઠ રૂ.75,083ના ભાવે ખૂલી, સપ્તાહ દરમિયાન ઈન્ટ્રા-ડેમાં ઉપરમાં રૂ.75,835 અને નીચામાં રૂ.74,059 ના મથાળે અથડાઈ, સપ્તાહનાં અંતે રૂ.350 વધી રૂ.75,426 ના સ્તરે બંધ થયો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.365 વધી રૂ.75,385 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.373 વધી રૂ.75,389 બંધ થયો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.81 કરોડનાં કામકાજ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં સપ્તાહ દરમિયાન એમસીએક્સ ખાતે 97,354 સોદાઓમાં રૂ.10,884.09 કરોડના વેપાર થયા હતા. તાંબુ ડિસેમ્બર વાયદો રૂ.727.55ના ભાવે ખૂલી, રૂ.1.15 ઘટી રૂ.726.00 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.50 ઘટી રૂ.199.95 તેમ જ સીસું ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.4.95 ઘટી રૂ.179ના ભાવ થયા હતા. જસત ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.75 વધી રૂ.224ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની ડિસેમ્બર વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.65 વધી રૂ.200.85 સીસુ-મિની ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.4.40 ઘટી રૂ.179.80 જસત-મિની ડિસેમ્બર વાયદો રૂ.1.80 વધી રૂ.223.50 બંધ થયો હતો.

ક્રૂડ તેલમાં રૂ.65નો સુધારોઃ મેન્થા તેલ ઢીલુ

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં સપ્તાહ દરમિયાન એમસીએક્સ પર 8,37,952 સોદાઓમાં રૂ.27,722.84 કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ જાન્યુઆરી વાયદો સપ્તાહના પ્રારંભે 1 બેરલદીઠ રૂ.6,056ના ભાવે ખૂલી, સપ્તાહ દરમિયાન ઈન્ટ્રા-ડેમાં ઉપરમાં રૂ.6,289 અને નીચામાં રૂ.5,885 ના મથાળે અથડાઈ, સપ્તાહનાં અંતે રૂ.65 વધી રૂ.6,134 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.66 વધી રૂ.6,141 બંધ થયો હતો. નેચરલ ગેસ ડિસેમ્બર વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.201ના ભાવે ખૂલી, રૂ.18.70 વધી રૂ.215.30 અને નેચરલ ગેસ-મિની ડિસેમ્બર વાયદો 18.1 વધી 214.9 બંધ થયો હતો.

કપાસનો વાયદો 20 કિલોદીઠ રૂ.21.50 નરમ

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં સપ્તાહ દરમિયાન એમસીએક્સ ખાતે રૂ.105.50 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. કપાસ એપ્રિલ વાયદો 20 કિલો દીઠ રૂ.1,594ના ભાવે ખૂલી, સપ્તાહ દરમિયાન ઈન્ટ્રા-ડેમાં ઉપરમાં રૂ.1,594 અને નીચામાં રૂ.1,531 ના મથાળે અથડાઈ, સપ્તાહનાં અંતે રૂ.22 ઘટી રૂ.1,573 થયો હતો. કોટન ખાંડી જાન્યુઆરી વાયદો સપ્તાહના પ્રારંભે 1 ખાંડીદીઠ રૂ.56,600ના ભાવે ખૂલી, સપ્તાહ દરમિયાન ઈન્ટ્રા-ડેમાં ઉપરમાં રૂ.56,800 અને નીચામાં રૂ.55,620 ના મથાળે અથડાઈ, સપ્તાહનાં અંતે રૂ.1,060 ઘટી રૂ.55,700ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.27.60 ઘટી રૂ.913.10 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.85,950 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.399894.19 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ સપ્તાહ દરમિયાન એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.17,646.46 કરોડનાં 28,300.801 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.29,591.49 કરોડનાં 3,944.460 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.8,653.32 કરોડનાં 1,41,86,200 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.19,069.52 કરોડનાં 92,86,00,250 એમએમબીટીયૂ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.1,941.47 કરોડનાં 95,289 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.370.89 કરોડનાં 20,217 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.5,589.36 કરોડનાં 76,773 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.2,982.37 કરોડનાં 1,32,324 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.20.49 કરોડનાં 3,648 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.84.92 કરોડનાં 912.24 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.

બિઝનેસ ગુજરાત વેબસાઈટમાં આવતાં news updates મેળવવા માટે નીચેની લિંક ઉપર ક્લિક કરી ફોલો કરો

https://whatsapp.com/channel/0029VaDvQgaDOQIYqUTAu20r

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)