મુંબઈ, 6 જાન્યુઆરીઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં 29 ડિસેમ્બર-2023થી 4 જાન્યુઆરી-2024 સુધીના સપ્તાહ દરમિયાન કુલ રૂ.5,06,356.48 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.88,033.48 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 4,18,221.23 કરોડનો હતો.

સમીક્ષા હેઠળના સપ્તાહ દરમિયાન કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં એમસીએક્સ સોનું ફેબ્રુઆરી વાયદો સપ્તાહના પ્રારંભે 10 ગ્રામદીઠ રૂ.63,246ના ભાવે ખૂલી, સપ્તાહ દરમિયાન ઈન્ટ્રા-ડેમાં ઉપરમાં રૂ.63,385 અને નીચામાં રૂ.62,418 ના મથાળે અથડાઈ, સપ્તાહનાં અંતે રૂ.749 ઘટી રૂ.62,640ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.375 ઘટી રૂ.50,751 અને ગોલ્ડ-પેટલ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.56 ઘટી રૂ.6,182ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની જાન્યુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.675 ઘટી રૂ.62,444ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2,562 ઘટી રૂ.72,437

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો સપ્તાહના પ્રારંભે 1 કિલોદીઠ રૂ.74,550ના ભાવે ખૂલી, સપ્તાહ દરમિયાન ઈન્ટ્રા-ડેમાં ઉપરમાં રૂ.74,640 અને નીચામાં રૂ.71,627 ના મથાળે અથડાઈ, સપ્તાહનાં અંતે રૂ.2,623 ઘટી રૂ.72,336 ના સ્તરે બંધ થયો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2,576 ઘટી રૂ.72,407 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2,562 ઘટી રૂ.72,437 બંધ થયો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.101 કરોડનાં કામકાજ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે તાંબુ જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.734.65ના ભાવે ખૂલી, રૂ.9.75 ઘટી રૂ.724.95 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.5.05 ઘટી રૂ.206.10 તેમ જ સીસું જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.05 ઘટી રૂ.182ના ભાવ થયા હતા. જસત જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.6.20 ઘટી રૂ.226ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.4.90 ઘટી રૂ.206.15 સીસુ-મિની જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.80 ઘટી રૂ.182.35 જસત-મિની જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.6 ઘટી રૂ.225.90 બંધ થયો હતો.

ક્રૂડ તેલ રૂ.14 ડાઊન, નેચરલ ગેસમાં સુધારો

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ પર ક્રૂડ તેલ જાન્યુઆરી વાયદો સપ્તાહના પ્રારંભે 1 બેરલદીઠ રૂ.6,031ના ભાવે ખૂલી, સપ્તાહ દરમિયાન ઈન્ટ્રા-ડેમાં ઉપરમાં રૂ.6,169 અને નીચામાં રૂ.5,796 ના મથાળે અથડાઈ, સપ્તાહનાં અંતે રૂ.14 ઘટી રૂ.6,034 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.21 ઘટી રૂ.6,040 બંધ થયો હતો. નેચરલ ગેસ જાન્યુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.210ના ભાવે ખૂલી, રૂ.23.60 વધી રૂ.235.90 અને નેચરલ ગેસ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો 23.3 વધી 235.8 બંધ થયો હતો.

કોટન-ખાંડી, મેન્થા તેલ ઢીલા

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે કોટન ખાંડી જાન્યુઆરી વાયદો સપ્તાહના પ્રારંભે 1 ખાંડીદીઠ રૂ.56,200ના ભાવે ખૂલી, સપ્તાહ દરમિયાન ઈન્ટ્રા-ડેમાં ઉપરમાં રૂ.56,380 અને નીચામાં રૂ.56,080 ના મથાળે અથડાઈ, સપ્તાહનાં અંતે રૂ.80 ઘટી રૂ.56,160ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.6.60 ઘટી રૂ.921.20 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.88,033 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 4,18,221 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં રૂ.16,070.46 કરોડનાં 25,491 લોટ્સ, ગોલ્ડ-ગિનીમાં રૂ.41.58 કરોડનાં 8,156 લોટ્સ, સોનું-મિનીમાં રૂ.4,468.42 કરોડનાં 70,905 લોટ્સ, ગોલ્ડ-પેટલમાં રૂ.49.50 કરોડનાં 79,556 લોટ્સ, ચાંદીના વાયદાઓમાં રૂ.20,622.44 કરોડનાં 93,520 લોટ્સ, ચાંદી-મિનીમાં રૂ.9,234.21 કરોડનાં 2,50,531 લોટ્સ, ચાંદી-માઈક્રોમાં રૂ.6,473.72 કરોડનાં 8,78,529 લોટ્સનાં કામકાજ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.191.33 કરોડનાં 9,132 લોટ્સ, એલ્યુમિનિયમમાં રૂ.906.82 કરોડનાં 8,667 લોટ્સ, તાંબામાં રૂ.2,535.11 કરોડનાં 13,908 લોટ્સ, સીસામાં રૂ.145.94 કરોડનાં 1,599 લોટ્સ, સીસું-મિનીમાં રૂ.27.61 કરોડનાં 1,510 લોટ્સ, જસતમાં રૂ.1,833.44 કરોડનાં 15,947 લોટ્સ અને જસત-મિનીમાં રૂ.432.07 કરોડનાં 18,771 લોટ્સના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલના વાયદાઓમાં રૂ.8,223.44 કરોડનાં 1,36,720 લોટ્સ, ક્રૂડ તેલ-મિનીમાં રૂ.1,099.48 કરોડનાં 1,82,575 લોટ્સ, નેચરલ ગેસમાં રૂ.14,199.77 કરોડનાં 5,17,817 લોટ્સ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.1,441.01 કરોડનાં 2,64,253 લોટ્સનાં કામ થયાં હતાં. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન-ખાંડી વાયદાઓમાં રૂ.19.03 કરોડનાં 70 લોટ્સ અને મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં રૂ.18.08 કરોડનાં 542 લોટ્સના વેપાર થયા હતા.

https://businessgujarat.in/ વેબસાઈટમાં આવતાં news updates મેળવવા માટે નીચેની લિંક ઉપર ક્લિક કરી ફોલો કરો

https://whatsapp.com/channel/0029VaDvQgaDOQIYqUTAu20r

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)