મુંબઇ, 17 ફેબ્રુઆરીઃ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (એનએસઇ)એ રોકાણકારોને ચેતવણી આપી છે કે, એક્સચેન્જના ધ્યાન પર આવ્યું છે કે “વિપુલ”નામની વ્યક્તિ “એમબી ડબ્બા ટ્રેડર્સ”નામની એન્ટીટી સાથે મોબાઈલ નંબર “8154806231” મારફતે કામગીરીથી જોડાયેલ છે તથા ટેલિગ્રામ ચેનલ “એમબી ડબ્બા ટ્રેડર્સ” મારફતે ડબ્બા/ગેરકાયદેસર ટ્રેડિંગ સર્વિસિસ પૂરી પાડી રહેલ છે. રોકાણકારોને સાવધાન કરવામાં આવે છે અને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ આવી કોઈ જ સ્કીમ/પ્રોડક્ટને સબસ્ક્રાઈબ ન કરે કે જે શેરબજારમાં વ્યક્તિ/એન્ટીટી દ્વારા ઓફર કરવામાં આવે છે, કારણ કે આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કાયદા દ્વારા પ્રતિબંધિત છે. આ સાથે એ બાબતની પણ નોંધ લેવી કે આ વ્યક્તિ/એન્ટીટી નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયાના કોઈ રજિસ્ટર્ડ સભ્ય તરીકે અથવા તો અધિકૃત વ્યક્તિ તરીકે રજિસ્ટર્ડ નથી. આ સંદર્ભમાં પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવેલ છે.
સિક્યુરિટીઝ કોન્ટ્રેક્ટ્સ (નિયમન) ધારો,1956 (એસસીઆરએ)ની કલમ 23(1)ની શરત પ્રમાણે કોઈ એન્ટીટી/વ્યક્તિ કે જે એસસીઆરએની કલમ 13,16,17 અથવા તો 19નું ઉલ્લંઘન કરે છે તેની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને આ સંદર્ભમાં દોષિત જણાતા દસ વર્ષ સુધીની જેલની સજા અથવા તો પચ્ચીસ કરોડનો દંડ અથવા તો બન્ને થઈ શકે છે. એસસીઆરએની કલમ 25 પ્રમાણે કલમ 23 અંતર્ગત ગુનાહિત પ્રક્રિયા સંહિતા,1973ની જોગવાઈ પ્રમાણે આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ આચરવી તે ગંભીર ગુનો છે અને આ સંજોગોમાં સરકાર શ્રીની કાયદા અમલીકરણ સંસ્થાઓ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી શકે છે. તદ ઉપરાંત સિક્યુરિટીઝને લગતા કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કરવા, ડબ્બા ટ્રેડિંગને લગતી પ્રવૃત્તિઓ પણ ઈન્ડિયન પીનલ કોડ, 1870ની કલમ 406,420 અને કલમ 120-બીની જોગવાઈ અંતર્ગત આવે છે.
આ સાથે રોકાણકારોને સાવધાન કરવામાં આવે છે અને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ આ પ્રકારની ગેરકાયદેસર ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ પર કોઈ જ પ્રકારની ટ્રેડિંગ કામગીરી ન કરે. આ પ્રકારના ગેરકાયદેસર પ્લેટફોર્મ પર થતી કામગીરીમાં ભાગ લેવો તે રોકાણકારના પોતાના જોખમ, ખર્ચ થતા પરિણામોને આધિન છે, કારણ કે એક્સચેન્જ દ્વારા આ પ્રકારના ગેરકાયદેસર ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મને માન્યતા આપવામાં આવેલ નથી અથવા તો તેને સમર્થન આપવામાં આવતું નથી.
આ સાથે રોકાણકારોએ એ બાબતની પણ નોંધ લેવી કે આ પ્રકારની પ્રતિબંધિત સ્કીમને લગતા કોઈપણ પ્રકારના વિવાદ માટે નીચે દર્શાવવામાં આવેલ પૈકી કોઈ પણ સહાયતા ઉપલબ્ધ બનશે નહીઃ એક્સચેન્જના અધિકાર ક્ષેત્ર હેઠળ રોકાણકાર હિતને લગતા લાભો, એક્સચેન્જની વિવાદ ઉકેલને લગતી વ્યવસ્થા(મિકેનિઝમ), એક્સચેન્જ દ્વારા સંચાલિત રોકાણકાર ફરિયાદ નિવારણ વ્યવસ્થા (મિકેનિઝમ), રોકાણકારોને ઉપરોક્ત બાબતની નોંધ લેવા માટે સલાહ આપવામાં આવે છે.