અમદાવાદ, 9 મેઃ કોર્પોરેટ ઇન્ડિયાના પરીણામો જેમ જેમ જાહેર થઇ રહ્યા છે તેમ તેમ શેરબજારોમાં સુધારો વધુ સંગીન બની રહ્યો છે. અર્થાત્ પરીણામો બજારની અપેક્ષા કરતાં વધુ સારા જાહેર થઇ રહ્યા છે. આજે  એપોલો ટાયર્સ, આઇજીએલ, કેસ્ટ્રોલ, લ્યુપિન, નુવોકો, એસઆરએફ સહિતની કંપનીઓના પરીણામો ઉપર બજારની સ્ટોક સ્પેસિફિક ચાલનો આધાર રહેશે. જેમાં એપોલો ટાયર્સ વધુ સારાં પરીણામ રજૂ કરે તેવો  આશાવાદ માર્કેટ એનાલિસ્ટ્સ અને બ્રોકર્સ હાઉસ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

EARNING CALENDAR 09.05.2023

APOLLOTYRE, BIRLACORPN, CASTROLIND, CHALET, ELANTAS, EVEREADY, FIVESTAR, GANESHHOUC, GODREJAGRO, HATSUN, IGL, JMFINANCIL, JPPOWER, KSB, LATENTVIEW, LUPIN, MATRIMONY, NAZARA, NUVOCO, POLYMED, RAIN, RAYMOND, RELINFRA, SCI, SHEMAROO, SRF, TDPOWERSYS, WESTLIFE

APOLLO TYRE

• Revenue expected at Rs 6269 crore versus Rs 5578 crore

• EBITDA expected to be seen at Rs 962 crore versus Rs 626 crore

• EBITDA margin expected to be seen at 15.35% versus 11.22%

• Net profit expected to be seen at Rs 348 crore versus Rs 113 crore

IGL

• Revenue expected at Rs 3713 crore versus Rs 3710 crore

• EBITDA expected to be seen at Rs 497 crore versus Rs 428 crore

• EBITDA margin expected to be seen at 13.39% versus 11.54%

• Net profit expected to be seen at Rs 387 crore versus Rs 334 crore

LUPIN

• Revenue expected at Rs 4224 crore versus Rs 3864 crore

• EBITDA expected to be seen at Rs 505 crore versus Rs 265 crore

• EBITDA margin expected to be seen at 11.97% versus 6.85%

• Net profit expected to be seen at Rs 154 crore versus Rs (518) crore

NUVOCO

• Revenue expected at Rs 3074 crore versus Rs 2930 crore

• EBITDA expected to be seen at Rs 394 crore versus Rs 425 crore

• EBITDA margin expected to be seen at 12.83% versus 14.50%

• Net profit expected to be seen at Rs 275 crore versus Rs 291 crore

SRF

• Revenue expected at Rs 3750 crore versus Rs 3549 crore

• EBITDA expected to be seen at Rs 935 crore versus Rs 936 crore

• EBITDA margin expected to be seen at 24.94% versus 26.38%

• Net profit expected to be seen at Rs 559 crore versus Rs 605 crore

Q4FY23 EARNING CALENDAR 10.05.2023

BASF, BOSCHLTD, CERA, DRREDDY, ESCORTS, GODREJCP, GOKULAGRO, GUJGAS, HGINFRA, JBMA, L&T, MASFIN, ORCHIDPHAR, PGHH, PRICOLLTD, PRSMJOHNSN, RATNAMANI, RELAXO, SAGCEM, SANOFI, VENKYS

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)