અમદાવાદ, 7 ફેબ્રુઆરીઃ માર્કેટ હાઇ ગેપથી ખૂલવાની શક્યતા સાથે વિવિધ બ્રોકરેજ હાઉસ, અગ્રણી ફંડ મેનેજર્સ અને માર્કેટ નિષ્ણાતો દ્વારા પસંદગીના શેર્સમાં ખરીદી/ વેચાણ/ હોલ્ડ માટેની ભલામણ કરાઇ છે. જે રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

Jefferies on Bharti Airtel: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 1300 (Positive)

CLSA on TTK Prestige: Maintain Underperform on Company, raise target price at Rs 790 (Positive)

CLSA on Britannia: Maintain Outperform on Company, raise target price at Rs 5932 (Positive)

Jefferies on Godrej Prop: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 2700 (Positive)

Macquarie on Delhivery: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 560 (Positive)

CLSA on Ashok Ley: Maintain Buy on Company, target price at Rs 238 (Positive)

Nomura on Ashok Ley: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 223 (Positive)

HSBC on Ashok Ley: Maintain Buy on Company, target price at Rs 230 (Positive)

HSBC on Indian Hotels: Maintain Buy on Company, target price at Rs 575 (Positive)

MS on Britannia: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 5013 (Neutral)

Elara on Nykaa: Maintain Accumulate on Company, cut target price at Rs 185 (Neutral)

HSBC on Nykaa: Maintain Buy on Company, cut target price at Rs 240 (Neutral)

Jefferies on Nykaa: Maintain Buy on Company, cut target price at Rs 210 (Neutral)

MS on Nykaa: Maintain Overweight on Company, cut target price at Rs 190 (Neutral)

Citi on Navin Fluorine: Maintain Buy on Company, cut target price at Rs 3750 (Neutral)

DAM on Navin Fluorine: Maintain Neutral on Company, cut target price at Rs 3145 (Neutral)

Citi on CAMS: Maintain Sell on Company, target price at Rs 2175 (Neutral)

CLSA on Godrej Prop: Maintain Sell on Company, target price at Rs 2110 (Neutral)

MS on Godrej Prop: Maintain Equal weight on Company, target price at Rs 2050 (Neutral)

HSBC on Finolex: Maintain Hold on Company, target price at Rs 225 (Neutral)

Nuvama on Fine Organics: Maintain Hold on Company, target price at Rs 4542 (Neutral)

Investec on Barbeque: Maintain Buy on Company, cut target price at Rs 893 (Neutral)

MS on Bharti Airtel: Maintain Equal weight on Company, target price at Rs 1190 (Neutral)

HSBC on Bharti Airtel: Maintain Hold on Company, target price at Rs 1125 (Neutral)

HSBC on Vodafone Idea: Maintain Hold on Company, target price at Rs 4 (Neutral)

Citi on Bata: Maintain Sell on Company, cut target price at Rs 1110 (Negative)

HSBC on Finolex: Downgrade to Hold on Company, target price at Rs 225 (Negative)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)