અમદાવાદ, 17 જાન્યુઆરીઃ વિવિધ બ્રોકરેજ હાઉસ અને ફંડ હાઉસ દ્વારા ટેકનો- ફ્ન્ડામેન્ટલ એનાલિસિસના આધારે કેટલીક પસંદગીની સ્ક્રીપ્સ માટે ભલામણ કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને આજે સિમેન્ટ સેક્ટર વિશેષ ફોકસમાં રહે તેવી સંભાવના છે. સાથે સાથે એચડીએફસી બેન્ક, હીરોમોટો, સિપલા ઉપર પણ વોચ રાખવાની સલાહ મળી રહી છે. રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

UBS on GAIL: Upgrade to Buy on Company, raise target price at Rs 190 (Positive)

MS on Ambuja Cement: Upgrade to overweight on Company, raise target price at Rs 600 (Positive)

MS on ACC: Upgrade to Equal weight on Company, raise target price at Rs 2400 (Positive)

MS on Ultratech: Maintain overweight on Company, raise target price at Rs 12000 (Positive)

MS on Dalmia Bharat: Maintain overweight on Company, raise target price at Rs 2750 (Positive)

MS on Grasim: Maintain overweight on Company, raise target price at Rs 2430 (Positive)

MS on Shree Cement: Maintain Equal weight on Company, raise target price at Rs 28500 (Positive)

MOSL on Cipla: Maintain Buy on Company, target price at Rs 1540 (Positive)

Citi on Bharti Airtel: Maintain Buy on Company, target price at Rs 1270 (Positive)

Citi on Indus Tower: Maintain Buy on Company, target price at Rs 265 (Positive)

CLSA on Hero Motocorp: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 4964 (Positive)

CLSA on HDFC Bank: Maintain Outperform on Bank, raise target price at Rs 2025 (Positive)

Bernstein on HDFC Bank: Maintain Outperform on Bank, target price at Rs 2200 (Neutral)

MS on HDFC Bank: Maintain Overweight on Bank, target price at Rs 2110 (Neutral)

Citi on HDFC Bank: Maintain Buy on Bank, cut target price at Rs 2050 (Neutral)

Jefferies on HDFC Bank: Maintain Buy on Bank, target price at Rs 2000 (Neutral)

HSBC on HDFC Bank: Maintain Buy on Bank, target price at Rs 1950 (Neutral)

DAM on HDFC Bank: Maintain Buy on Bank, target price at Rs 2000 (Neutral)

Incred on HDFC Bank: Maintain Add on Bank, target price at Rs 2000 (Neutral)

MOSL on HDFC Bank: Maintain Buy on Bank, target price at Rs 1950 (Neutral)

MOSL on LTTS: Maintain Buy on Company, target price at Rs 6220 (Neutral)

UBS on Bajaj Finance: Maintain Sell on Company, target price at Rs 6800 (Neutral)

MS on ICICI Lombard: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 1750 (Neutral)

MS on Federal Bank: Maintain Equal weight on Bank, target price at Rs 165 (Neutral)

CLSA on TVS Motors: Maintain Sell on Company, raise target price at Rs 1438 (Positive)

Nuvama on HDFC Bank: Downgrade to Hold on Bank, cut target price at Rs 1730 (Negative)

Nomura on HDFC Bank: Maintain Neutral on Bank, cut target price at Rs 1625 (Negative)

MS on LTTS: Maintain Underweight on Company, target price at Rs 4600 (Negative)

Citi on LTTS: Maintain Buy on Company, cut target price at Rs 4065 (Negative)

CLSA on Bajaj Auto: Downgrade to Sell on Company, cut target price at Rs 6315 (Negative)

CLSA on Eicher Motors: Downgrade to Sell on Company, cut target price at Rs 3716 (Negative)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)