અમદાવાદ, 23 જાન્યુઆરીઃ વિવિધ બ્રોકરેજ હાઉસ તેમજ ફંડ હાઉસ દ્વારા કંપનીઓના પરીણામો અને ટેકનો ફન્ડામેન્ટલ એનાલિસિસ આધારીત પસંદગીના શેર્સ માટે કરવામાં આવેલી ભલામણો રોકાણકારોના અભ્યાસ અર્થે અત્રે રજૂ કરવામાં આવી છે.

HSBC on ICICI Bank: Maintain Buy on Bank, raise target price at Rs 1270 Rs 1260 (Positive)

Nuvama on ICICI Bank: Maintain Buy on Bank, raise target price at Rs 1200 Rs 1180 (Positive)

Elara on ICICI Bank: Maintain Buy on Bank, raise target price at Rs 1214 Rs 1200 (Positive)

Emkay on ICICI Bank: Maintain Buy on Bank, raise target price at Rs 1400 (Positive)

Citi on ICICI Bank: Maintain Buy on Bank, target price at Rs 1322 (Positive)

Jefferies on ICICI Bank: Maintain Buy on Bank, target price at Rs 1250 (Positive)

MOSL on ICICI Bank: Maintain Buy on Bank, target price at Rs 1230 (Positive)

Emkay on Karur Bank: Maintain Buy on Bank, raise target price at Rs 200 (Positive)

HSBC on Persistent: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 9875 (Positive)

Jefferies on PayTM: Maintain Buy on Company, target price at Rs 1050 (Positive)

Citi on Cipla: Maintain Buy on Company, target price at Rs 1380 (Positive)

MS on Can Fin Home: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 1000 (Positive)

MS on Coforge: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 7200 (Positive)

Jefferies on Coforge: Maintain Buy on Company, target price at Rs 7400 (Positive)

Nuvama on Zensar: Maintain Hold on Company, raise target price at Rs 610 (Positive)

Citi on Colgate: Maintain Sell on Company, raise target price at Rs 2000 (Positive)

Citi on Persistent: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 5470 (Neutral)

Citi on Coforge: Maintain Buy on Company, target price at Rs 4910 (Neutral)

BofA on IDFC First: Maintain Underperform on Bank, raise target price at Rs 80 (Neutral)

Jefferies on Kotak Bank: Maintain Hold on Bank, target price at Rs 2050 (Neutral)

Citi on Kotak Bank: Maintain Neutral on Bank, target price at Rs 2040 (Neutral)

JP Morgan on Kotak Bank: Maintain Neutral on Bank, target price at Rs 2070 (Neutral)

MS on Kotak Bank: Maintain Equal weight on Bank, target price at Rs 2210 (Neutral)

UBS on ICICI Bank: Maintain Buy on Bank, target price at Rs 1175 (Neutral)

HSBC on Reliance Ind: Maintain Hold on Company, target price at Rs 2600 (Neutral)

MS on Reliance Ind: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 3046 (Neutral)

MS on Oberoi Realty: Maintain Underweight on Company, target price at Rs 1180 (Neutral)

UBS on ZEE Ent: Maintain Neutral on Company, cut target to Rs 260 (Neutral)

CLSA on ZEE Ent: Downgrade to Sell, cut target to Rs 198 Rs 300 (Negative)

Citi on ZEE Ent: Downgrade to Sell on Company, cut target to Rs 180 (Negative)

Emkay on ZEE Ent: Downgrade to Sell on Company, cut target to Rs 175 (Negative)

Nuvama on ZEE Ent: Maintain Reduce on Company, cut target price at Rs 190 (Negative)

Elara on ZEE Ent: Maintain Sell on Company, cut target price at Rs 170 (Negative)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)