અમદાવાદ, 19 ફેબ્રુઆરીઃ વિવિધ અગ્રણી બ્રોકરેજ હાઉસ અને ફંડ હાઉસ દ્વારા ટેકનો- ફન્ડામેન્ટલ એનાલિસિસના આધારે પસંદગીના સ્ટોક્સ ખરીદી/ વેચાણ/ હોલ્ડ કરવા માટે ભલામણ કરાયા છે. જે રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

UBS on MCX: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 4300 (Positive)

Citi on Cummins: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 3039 (Positive)

MS on Exide: Maintain Overweight on B Company Company, raise target price at Rs 373 (Positive)

BofA on Delhivery: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 550 (Positive)

Macquarie on Auro Pharma: Maintain Outperform on Company, target price at Rs 1300 (Positive)

Citi on PB Fintech: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 1150 (Positive)

CLSA ON Power Sector: India’s power demand maintained 6% YoY growth in Jan 2024 on a high base. Structural turn in the NTPC, NHPC and CESC (Positive)

CLSA on Defence: “DAC approves purchase of another US$10bn defence equipment” BEL is key supplier of radars (Positive)

Nuvama on Quess: Limited downside potential and strong value unlocking trigger (Positive)

Bernstein on PayTM: Maintain Outperform on Company, target price at Rs 600 (Neutral)

Citi on PayTM: Maintain Sell on Company, target price at Rs 550 (Neutral)

Kotak on Deepak NTR: Maintain Reduce on Company, target price at Rs 2190 (Neutral)

MS on Deepak NTR: Maintain Underweight on Company, target price at Rs 1625 (Neutral)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)