અમદાવાદ, 31 જાન્યુઆરીઃ આજે ADANI WILMAR, BANK BARODA, DABUR, MARUTI SUZUKI, SUN PHARMA સહિત અગ્રણી કંપનીઓના ત્રીજા ત્રિમાસિક પરીણામો જાહેર થઇ રહ્યા છે. અગ્રણી બ્રોકરેજ હાઉસિસ તેમજ ફંડ હાઉસિસ અને માર્કેટ નિષ્ણાતો તરફથી વ્યક્ત કરાયેલા અંદાજો રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે રજૂ કરીએ છીએ.

Q3FY24 EARNING CALENDAR 31.01.2024: AJANTPHARM, AMBUJACEM, ARE&M, AWL, BALAMINES, BANKBARODA, CARBORUNIV, DABUR, DATAPATTNS, DBREALTY, DCMSHRIRAM, DIXON, GESHIP, GMRINFRA, GODREJCP, IDFC, IRB, JINDALSTEL, JUBLFOOD, JYOTHYLAB, KAJARIACER, KALYANKJIL, MANKIND, MARUTI, MAXHEALTH, MOREPENLAB, MSUMI, NIITMTS, NILKAMAL, PGHH, POLYMED, PSB, PVRINOX, RELAXO, SHREECEM, SUNPHARMA, SUZLON, SWANENERGY, THOMASCOOK, WELSPUNLIV, WESTLIFE

ADANI WILMAR

Revenue expected at Rs 13,391 crore versus Rs 1543 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 373 crore versus Rs 605 crore

EBITDA margin expected to be seen at 2.78% versus 39.20%

Net profit expected to be seen at Rs 111 crore versus of Rs 246 crore

BANK BARODA

NII expected at Rs 11,033 crore versus Rs 10819 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 7562 crore versus Rs 5828 crore

EBITDA margin expected to be seen at 51.2% versus 40.5%

Net profit expected to be seen at Rs 4539 crore versus of Rs 3852 crore

DABUR

Revenue expected at Rs 3261 crore versus Rs 3043 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 667 crore versus Rs 609 crore

EBITDA margin expected to be seen at 20.4% versus 20.0%

Net profit expected to be seen at Rs 511 crore versus of Rs 475 crore

GODREJ CP

Revenue expected at Rs 3692 crore versus Rs 3598 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 794 crore versus Rs 726 crore

EBITDA margin expected to be seen at 21.5% versus 20.1%

Net profit expected to be seen at Rs 544 crore versus of Rs 553 crore

JINDAL STEEL

Revenue expected at Rs 12,080 crore versus Rs 12,452 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 2376 crore versus Rs 2377 crore

EBITDA margin expected to be seen at 19.6% versus 19.08%

Net profit expected to be seen at Rs 1082 crore versus of Rs 897 crore

JUBILANT FOOD

Revenue expected at Rs 1404 crore versus Rs 1331 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 293 crore versus Rs 286 crore

EBITDA margin expected to be seen at 20.8% versus 21.5%

Net profit expected to be seen at Rs 81 crore versus of Rs 80 crore

MARUTI SUZUKI

Revenue expected at Rs 33,562 crore versus Rs 29,044 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 3789 crore versus Rs 2833 crore

EBITDA margin expected to be seen at 11.2% versus 9.75%

Net profit expected to be seen at Rs 2886 crore versus of Rs 2351 crore

PVRINOX

Revenue expected at Rs 1541 crore versus Rs 940 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 428 crore versus Rs 288 crore

EBITDA margin expected to be seen at 27.7% versus 30.70%

Net profit expected to be seen at Rs 29 crore versus of Rs 16 crore

SUN PH

Revenue expected at Rs 12,275 crore versus Rs 11,241 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 3280 crore versus Rs 3003 crore

EBITDA margin expected to be seen at 26.7% versus 26.7%

Net profit expected to be seen at Rs 2409 crore versus of Rs 2166 crore

Q3FY24 EARNING CALENDAR 01.02.2024: AAVAS, ABBOTINDIA, ABCAPITAL, ADANIENT, ADANIPORTS, AETHER, APTUS, BATAINDIA, BAYERCROP, CASTROLIND, CUB, DEEPAKFERT, ECLERX, FIVESTAR, GMMPFAUDLR, GODREJAGRO, GOKEX, GOODLUCK, INDHOTEL, INDIACEM, JWL, LALPATHLAB, MINDACORP, MPHASIS, ORIENTELEC, PRAJIND, PRICOLLTD, PRSMJOHNSN, RAYMOND, RITES, ROLEXRINGS, SONATSOFTW, STERTOOLS, SUMICHEM, TEXRAIL, THYROCARE, TIINDIA, TITAN, VGUARD, VSTTILLERS, WELENT

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)