મુંબઈ, 28 ફેબ્રુઆરીઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં બુધવારે રૂ.22,833.64 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.6,725.86 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 16103.25 કરોડનો હતો. કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું એપ્રિલ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.62,215ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.62,258 અને નીચામાં રૂ.62,077ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.163 ઘટી રૂ.62,138ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.49 ઘટી રૂ.49,958 અને ગોલ્ડ-પેટલ માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.8 ઘટી રૂ.6,112ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની માર્ચ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.139 ઘટી રૂ.61,700ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.4.53 કરોડનાં કામકાજ

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.68,772ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.69,121 અને નીચામાં રૂ.68,576ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.245 ઘટી રૂ.68,840ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.517 ઘટી રૂ.68,808 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.426 ઘટી રૂ.68,758 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓમાં મિશ્ર વલણ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ તાંબુ ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.724.45ના ભાવે ખૂલી, રૂ.0.60 ઘટી રૂ.722.90 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.25 વધી રૂ.199.85 તેમ જ સીસું ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.85 વધી રૂ.177ના ભાવ થયા હતા. જસત ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.5.15 ઘટી રૂ.212ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.70 ઘટી રૂ.198.70 સીસુ-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.80 વધી રૂ.177.50 જસત-મિની માર્ચ વાયદો રૂ.3.05 ઘટી રૂ.212 બોલાઈ રહ્યો હતો.

ક્રૂડ તેલમાં રૂ.28નો ઘટાડો, નેચરલ ગેસ ઢીલુ

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ક્રૂડ તેલ માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,507ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,521 અને નીચામાં રૂ.6,456ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.28 ઘટી રૂ.6,486 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની માર્ચ વાયદો રૂ.23 ઘટી રૂ.6,489 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ માર્ચ વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.151ના ભાવે ખૂલી, રૂ.0.80 ઘટી રૂ.150.40 અને નેચરલ ગેસ-મિની માર્ચ વાયદો 0.8 ઘટી 150.7 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કોટન-ખાંડી, મેન્થા તેલમાં સુધારો

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ કોટન ખાંડી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.63,100ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.63,500 અને નીચામાં રૂ.62,720ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.1,100 વધી રૂ.62,760ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.0.90 વધી રૂ.919.10 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.6,726 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 16,103 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,572.36 કરોડનાં અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.3,646.12 કરોડનાં વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.291.25 કરોડનાં 9,317 લોટ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.491.91 કરોડનાં 35,093 લોટ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.49.23 કરોડનાં 836 લોટ સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.52.26 કરોડનાં 816 લોટ તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.263.34 કરોડનાં 1,454 લોટ અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.299.56 કરોડનાં 5,073 લોટના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.48.28 કરોડનાં 157 લોટ મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.3.06 કરોડનાં 92 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)