અમદાવાદ, 11 જાન્યુઆરીઃ વિવિધ બ્રોકરેજ હાઉસ તથા ફંડ હાઉસ દ્વારા ટેકનો- ફન્ડામેન્ટલ એનાલિસિસ તેમજ ન્યૂઝ આધારીત કેટલીક સ્ક્રીપ્સ માટે ઇન્ટ્રા-ડે ટ્રેડની સ્ટોપલોસ સાથે ભલામણ કરી છે. જે રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

Jefferies on Bharti Airtel: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 1300 (Positive)

MS on Bank India: Maintain Overweight on Bank, target price at Rs 135 (Positive)

MS on Coforge: Initiate Overweight on Company, target price at Rs 7200(Positive)

MS on Manappuram: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 210(Positive)

HSBC on Zomato: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 150(Positive)

Nuvama on Vedanta: Upgrade to Buy on Company, raise target price at Rs 362(Positive)

Emkay on Ultratech: Maintain Buy on Company, target price at Rs 11400(Positive)

Emkay on JK Cement: Maintain Add on Company, target price at Rs 310(Positive)

Emkay on Sagar Cement: Maintain Add on Company, target price at Rs 4260(Positive)

MOSL on Metro Brands: Maintain Buy on Company, target price at Rs 1530(Positive)

Jefferies on Indus Tower: Maintain Neutral on Company, raise target price at Rs 160(Neutral)

Kotak on Jubilant Food: Maintain Reduce on Company, target price at Rs 500(Neutral)

Kotak on Devyani: Maintain Add on Company, target price at Rs 110(Neutral)

Kotak on Restaurants Brand: Maintain Reduce on Company, target price at Rs 110(Neutral)

Kotak on Sapphire: Maintain Buy on Company, cut target price at Rs 1640(Neutral)

Kotak on Westlife: Maintain Reduce on Company, cut target price at Rs 800(Neutral)

Investec on HCL Tech: Initiate Sell on Company, target price at Rs 1335(Neutral)

Emkay on Shree Cement: Maintain Reduce on Company, target price at Rs 29650(Neutral)

Emkay on Ramco Cement: Maintain Reduce on Company, target price at Rs 1080(Neutral)

HSBC on Bharti Airtel: Maintain Hold on Company, target price at Rs 1125(Neutral)

Citi on Titan: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 3900(Neutral)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)