અમદાવાદ, 24 જાન્યુઆરીઃ મંગળવારના કડાકા બાદ માર્કેટમાં સાવચેતીનો ટોન શરૂ થયો છે. 80 ટકા ફ્લેટ ટૂ નેગેટિવ અને 20 ટકા લોકો ફ્લેટ ટૂ પોઝિટિવ શરૂઆતની શક્યતા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. તે સંજોગોમાં માર્કેટ નિષ્ણાતો, બજાર પંડિતો અને બ્રોકર્સ તેમજ ફંડ હાઉસ એવી શક્યતા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે, માર્કેટ ફ્લેટ ટૂ પોઝિટિવ જ ખૂલશે. તે સંજોગોમાં તેઓએ કરેલી પસંદગીની કંપનીઓની યાદી રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

Jefferies on JSW Energy: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 600 (Positive)

Jefferies on Sona BLW: Maintain Buy on Company, target price at Rs 700 (Positive)

CLSA on Sona BLW: Maintain Buy on Company, target price at Rs 642 (Positive)

Jefferies on JK Cement: Upgrade to Buy on Company, raise target price at Rs 4610 (Positive)

JP Morgan on Pidilite: Upgrade to Buy on Company, raise target price at Rs 2900 (Positive)

GS on Pidilite: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 2850 (Positive)

Nuvama on Route Mobile: Maintain Buy on Company, target price at Rs 1930 (Positive)

Citi on MGL: Maintain Buy on Company, target price at Rs 1480 (Positive)

UBS on Havells: Maintain Buy on Company, target price at Rs 1880 (Positive)

CLSA on REC: Maintain Buy on Company, target price at Rs 510 (Positive)

HSBC on Credit Access: Maintain Buy on Company, target price at Rs 1960 (Positive)

JP Morgan on Axis Bank: Maintain Overweight on Bank, raise target price at Rs 1225 (Positive)

CLSA on Hero Motocorp: Maintain Outperform on Company, target price at Rs 4964 (Positive)

Jefferies on Hero Motocorp: Maintain Outperform on Company, target price at Rs 5325 (Positive)

UBS on Hero Motocorp: Maintain Sell on Company, target price at Rs 2750 (Neutral)

JP Morgan on United Spirits: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 1150 (Neutral)

Citi on Sona BLW: Maintain Buy on Company, cut target price at Rs 665 (Positive)

JP Morgan on Sona BLW: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 505 (Positive)

Macquarie on United Spirits: Maintain Underperform on Company, target price at Rs 870 (Neutral)

MS on Axis Bank: Maintain Overweight on Bank, target price at Rs 1450 (Neutral)

Bernstein on Axis Bank: Maintain Outperform on Bank, target price at Rs 1250 (Neutral)

MOSL on Axis Bank: Maintain Neutral on Bank, target price at Rs 1175 (Neutral)

HSBC on Axis Bank: Maintain Buy on Bank, target price at Rs 1404 (Neutral)

Jefferies on Axis Bank: Maintain Buy on Bank, target price at Rs 1380 (Neutral)

Citi on Axis Bank: Maintain Buy on Bank, cut target price at Rs 1370 from Rs 1380 (Neutral)

MS on Bharti Airtel: Maintain Equal weight on Company, target price at Rs 1015 (Neutral)

Motilal on Oberoi Realty: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 1350 (Neutral)

Citi on JK Cement: Maintain Sell on Company, target price at Rs 3625 (Neutral)

GS on Pidilite: Maintain Buy on Company, target price at Rs 2850 (Neutral)

MS on L&TFH: Maintain Underweight on company, target to Rs 129 (Neutral)

MS on Tata Elxsi: Maintain Underweight on company, target to Rs 7300 (Neutral)

JP Morgan on Tata Elxsi: Maintain Underweight on company, cut target to Rs 6000 from Rs 6020 (Negative)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ #ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)