અમદાવાદ, 20 જાન્યુઆરીઃ વિવિધ ફંડ હાઉસ અને બ્રોકરેજ હાઉસ દ્વારા પરીણામો અને કંપની સંબંધિત ન્યૂઝ આધારીત પસંદગીના શેર્સ માટે ખરીદી/હોલ્ડ/ વેચાણ માટે સલાહ આપવામાં આવી રહી છે. જે રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરાઇ છે. જેમાં PAYTM, ULTRATECH, RELIANCE, HUL, IREDA, JIO FINANCE સહિત કેટલાંક શેર્સ આજે પણ લાઇમલાઇટમાં રહેવાની ધારણા વ્યક્ત કરાઇ છે.

CLSA on PayTM: Upgrade to Buy on Company, raise target price at Rs 960 from Rs 925 (Positive)

MOSL on Ultratech: Maintain Buy on Company, target price at Rs 12000 (Positive)

Citi on Ultratech: Maintain Buy on Company, target price at Rs 11700 (Positive)

CLSA on Phoenix Mills: Maintain outperform on Company, raise target price at Rs 2825 (Positive)

Nomura on HUL: Maintain Buy on Company, target price at Rs 3105 (Neutral)

CLSA on Reliance Ind: Maintain Buy on Company, target price at Rs 3060 (Neutral)

Citi on Reliance Ind: Downgrade to Neutral on Company, raise target price at Rs 2910 (Neutral)

CLSA on Supreme Ind: Maintain Sell on Company, raise target price at Rs 3500 (Neutral)

CLSA on Macrotech: Maintain Sell on Company, raise target price at Rs 705 (Neutral)

CLSA on Oberoi Realty: Maintain Sell on Company, raise target price at Rs 1230 (Neutral)

CLSA on Godrej Prop: Maintain Sell on Company, raise target price at Rs 1827 (Neutral)

CLSA on Prestige: Downgrade to Sell on Company, raise target price at Rs 1440 (Neutral)

CLSA on Sobha: Downgrade to Sell on Company, raise target price at Rs 1315 (Neutral)

CLSA on DLF: Downgrade to Sell on Company, raise target price at Rs 745 (Neutral)

CLSA on Creditaccess: Downgrade to Outperform on Company, raise target price at Rs 1900 (Neutral)

Jefferies on HUL: Maintain Hold on Company, cut target price at Rs 2750 (Neutral)

JP Morgan on HUL: Maintain Overweight on Company, cut target price at Rs 2750 (Neutral)

CLSA on HUL: Downgrade to Underperform on Company, cut target price at Rs 2637 (Negative)

HSBC on HUL: Downgrade to Underperform on Company, cut target price at Rs 2350 (Negative)

Citi on RBL Bank: Maintain Sell on Company, cut target price at Rs 257 (Negative)

MS on RBL Bank: Maintain Underweight on Company, cut target price at Rs 250 (Negative)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતાઃ અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)