અમદાવાદ હાજર બજારના ભાવ (તા. 28 જૂન-23)

ચાંદી ચોરસા69500- 70500
ચાંદી રૂપું69300- 70300
સિક્કા જૂના700- 900
999 સોનું59900- 60300
995 સોનું59700- 60100
હોલમાર્ક59095

મુંબઈ, 28 જૂનઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં MCX પર 63,951 સોદાઓમાં રૂ.4,650.9 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ઓગસ્ટ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.58,176ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.58,198 અને નીચામાં રૂ.57,953ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.128 ઘટી રૂ.57,979ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.194 વધી રૂ.47,293 અને ગોલ્ડ-પેટલ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.10 વધી રૂ.5,825ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની જુલાઈ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.260 ઘટી રૂ.57,755ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં બુધવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 3,04,541 સોદાઓમાં કુલ રૂ.23,951.59 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.7,256.32 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.16684.02 કરોડનો હતો.

સોનાનો વાયદો રૂ.128 અને ચાંદીનો વાયદો રૂ.561 નરમ

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી જુલાઈ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.69,569ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.69,580 અને નીચામાં રૂ.68,700ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.561 ઘટી રૂ.68,780ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.565 ઘટી રૂ.68,814 અને ચાંદી-માઈક્રો જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.526 ઘટી રૂ.68,904 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.11 કરોડનાં કામકાજ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX ખાતે 8,971 સોદાઓમાં રૂ.1,006.48 કરોડના વેપાર થયા હતા. તાંબુ જૂન વાયદો રૂ.709.75ના ભાવે ખૂલી, રૂ.2.20 ઘટી રૂ.709.20 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.25 ઘટી રૂ.196.45 તેમ જ સીસું જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.40 ઘટી રૂ.181ના ભાવ થયા હતા. જસત જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.40 ઘટી રૂ.211ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની જુલાઈ વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.15 ઘટી રૂ.198.25 સીસુ-મિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.05 ઘટી રૂ.181.95 જસત-મિની જૂન વાયદો રૂ.0.90 ઘટી રૂ.212 બોલાઈ રહ્યો હતો.

ક્રૂડ તેલ રૂ.33 ડાઊનઃ નેચરલ ગેસ, મેન્થા તેલ પણ ઢીલા

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX પર 42,586 સોદાઓમાં રૂ.1,577.27 કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ જુલાઈ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.5,615ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.5,636 અને નીચામાં રૂ.5,529ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.33 ઘટી રૂ.5,584 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની જુલાઈ વાયદો રૂ.38 ઘટી રૂ.5,586 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ જુલાઈ વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.232ના ભાવે ખૂલી, રૂ..70 ઘટી રૂ.232.70 અને નેચરલ ગેસ-મિની જુલાઈ વાયદો 0.7 ઘટી 232.6 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે રૂ.21.67 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. કોટન ખાંડી જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.54,760ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.54,760 અને નીચામાં રૂ.53,860ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.240 ઘટી રૂ.54,300ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.0.50 ઘટી રૂ.890 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.7,256 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.16,684 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,197.89 કરોડનાં 3,785.190 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,453.01 કરોડનાં 350.885 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.1,070.07 કરોડનાં 1,912,760 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.507.20 કરોડનાં 21,751,250 એમએમબીટીયૂ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.144.78 કરોડનાં 7,289 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.29.70 કરોડનાં 1,632 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.614.99 કરોડનાં 8,600 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.217.01 કરોડનાં 10,178 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.11.45 કરોડનાં 2,064 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.10.22 કરોડનાં 113.04 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.