મુંબઈ, 27 ફેબ્રુઆરીઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું એપ્રિલ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.55,397ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.55,429 અને નીચામાં રૂ.55,290 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.94 ઘટી રૂ.55,338ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.101 ઘટી રૂ.44,242 અને ગોલ્ડ-પેટલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.1 ઘટી રૂ.5,459ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની માર્ચ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.55,503ના ભાવે ખૂલી, રૂ.111 ઘટી રૂ.55,424ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.62,725ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.63,300 અને નીચામાં રૂ.62,550 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ. 238 ઘટી રૂ.63,195 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ. 389 ઘટી રૂ.63,112 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.345 ઘટી રૂ.63,096 બોલાઈ રહ્યો હતો. કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં MCX પર 69,580 સોદાઓમાં કુલ રૂ.4,816.74 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં.

ક્રૂડ તેલમાં રૂ.1નો ઘટાડોઃ નેચરલ ગેસ, મેન્થા તેલમાં સુધારો

વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં સોમવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,22,304 સોદાઓમાં કુલ રૂ.16,000.75 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ. 7910.4 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 8077.16 કરોડનો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX ખાતે એલ્યુમિનિયમ ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.30 ઘટી રૂ.206.95 અને જસત ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.2.45 ઘટી રૂ.266ના ભાવ થયા હતા. આ સામે તાંબુ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.5.95 ઘટી રૂ.754.55 તેમ જ સીસું ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.85 વધી રૂ.183ના ભાવ થયા હતા. 11,329 સોદાઓમાં રૂ.1,492.05 કરોડના વેપાર થયા હતા.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં ક્રૂડ તેલ માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.6,333ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,382 અને નીચામાં રૂ.6,290 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.1 ઘટી રૂ.6,341 બોલાયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ માર્ચ વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.5.40 વધી રૂ.217.20 બોલાઈ રહ્યો હતો. MCX પર 34,397 સોદાઓમાં કુલ રૂ.1,585.04 કરોડનો ધંધો થયો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે કોટન ખાંડી ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 ખાંડીદીઠ રૂ.63,360ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.63,540 અને નીચામાં રૂ.63,220 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.300 ઘટી રૂ.63,440ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.1.20 વધી રૂ.1041.30 થયો હતો. 197 સોદાઓમાં રૂ.16.57 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા.