મુંબઈ, 6 સપ્ટેમ્બરઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં બુધવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,91,257 સોદાઓમાં કુલ રૂ.24,004.97 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.5,434.81 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.18561.67 કરોડનો હતો.

કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં MCX પર 60,628 સોદાઓમાં રૂ.3,352.3 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ઓક્ટોબર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.59,165ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.59,268 અને નીચામાં રૂ.59,130ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.7 ઘટી રૂ.59,236ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.36 વધી રૂ.48,023 અને ગોલ્ડ-પેટલ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.8 ઘટી રૂ.5,894ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની ઓક્ટોબર વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.22 ઘટી રૂ.59,226ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

સોનાના વાયદામાં સંકડાઈ ગયેલી વધઘટઃ ચાંદી રૂ.188 ડાઊન

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી ડિસેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.73,472ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.73,642 અને નીચામાં રૂ.72,968ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.188 ઘટી રૂ.73,257ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.203 ઘટી રૂ.73,363 અને ચાંદી-માઈક્રો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.208 ઘટી રૂ.73,370 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX ખાતે 6,797 સોદાઓમાં રૂ.,743.51 કરોડના વેપાર થયા હતા. તાંબુ સપ્ટેમ્બર વાયદો રૂ.738.90ના ભાવે ખૂલી, રૂ.2.65 ઘટી રૂ.737.80 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.65 વધી રૂ.202.35 તેમ જ સીસું સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.30 વધી રૂ.188ના ભાવ થયા હતા. જસત સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.05 વધી રૂ.221ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.1.50 વધી રૂ.202.50 સીસુ-મિની સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.15 વધી રૂ.187.60 જસત-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો રૂ.220.50 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.8 કરોડનાં કામકાજ

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX પર 33,742 સોદાઓમાં રૂ.1,317.73 કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ સપ્ટેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.7,203ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.7,209 અને નીચામાં રૂ.7,145ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.42 ઘટી રૂ.7,176 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો રૂ.43 ઘટી રૂ.7,169 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ સપ્ટેમ્બર વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.216ના ભાવે ખૂલી, રૂ.1.30 વધી રૂ.217.50 અને નેચરલ ગેસ-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો 1.4 વધી 218 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કોટન-ખાંડીમાં રૂ.60ની વૃદ્ધિ, મેન્થા તેલ ઢીલુ

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે રૂ.21.27 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. કોટન ખાંડી નવેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.61,000ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.61,000 અને નીચામાં રૂ.61,000ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.60 વધી રૂ.61,000ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.14.60 ઘટી રૂ.973.40 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.5,435 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.18561 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,074.28 કરોડનાં 1,813.344 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,278.02 કરોડનાં 309.996 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.488.60 કરોડનાં 680,920 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.829.13 કરોડનાં 37,995,750 એમએમબીટીયૂ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.109.58 કરોડનાં 5,424 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.51.39 કરોડનાં 2,742 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.421.67 કરોડનાં 5,708 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.160.87 કરોડનાં 7,287 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.0.59 કરોડનાં 96 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.20.68 કરોડનાં 209.88 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.