મુંબઈઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું એપ્રિલ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.56,760ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.56,864 અને નીચામાં રૂ.56,496ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.147 ઘટી રૂ.56,705ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.80 ઘટી રૂ.45,705 અને ગોલ્ડ-પેટલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.10 ઘટી રૂ.5,584ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની માર્ચ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.56,740ના ભાવે ખૂલી, રૂ.146 ઘટી રૂ.56,651ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.66,755ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.67,169 અને નીચામાં રૂ.66,258ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.203 ઘટી રૂ.66,827ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.242 ઘટી રૂ.66,992 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.242 ઘટી રૂ.66,996 બોલાઈ રહ્યો હતો. MCX પર 96,134 સોદાઓમાં કુલ રૂ.6,745.24 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.1.30 ઘટી રૂ.217.80 અને જસત ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.3 ઘટી રૂ.275ના ભાવ થયા હતા. આ સામે તાંબુ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.3.65 ઘટી રૂ.772.25 તેમ જ સીસું ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.30 ઘટી રૂ.184ના ભાવ થયા હતા. MCX ખાતે 7,184 સોદાઓમાં રૂ.1,252.97 કરોડના વેપાર થયા હતા. વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં શુક્રવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 4,04,674 સોદાઓમાં કુલ રૂ.35,223.69 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.10457.39 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.24732.17 કરોડનો હતો.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX પર ક્રૂડ તેલ ફેબ્રુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.6,436ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,625 અને નીચામાં રૂ.6,400ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.169 વધી રૂ.6,591 બોલાયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.4.30 ઘટી રૂ.203.80 બોલાઈ રહ્યો હતો. 43,680 સોદાઓમાં કુલ રૂ.2,452.88 કરોડનો ધંધો થયો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.10.10 ઘટી રૂ.991.60 થયો હતો. 152 સોદાઓમાં રૂ.6.30 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા.

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.3,566.11 કરોડનાં 6,293.323 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં કુલ રૂ.3,179.13 કરોડનાં 474.602 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલના વાયદાઓમાં રૂ.1,640.24 કરોડનાં 25,07,500 બેરલ અને નેચરલ ગેસના વાયદાઓમાં રૂ.813 કરોડનાં 39615000 એમએમબીટીયૂનો ધંધો થયો હતો. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં રૂ.6.30 કરોડનાં 63 ટનના વેપાર થયા હતા.