મુંબઈઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું ફેબ્રુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.56,479ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.56,521 અને નીચામાં રૂ.56,316ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.132 ઘટી રૂ.56,350ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.116 ઘટી રૂ.44,770 અને ગોલ્ડ-પેટલ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.13 ઘટી રૂ.5,565ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.56,230ના ભાવે ખૂલી, રૂ.121 ઘટી રૂ.56,293ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.69,686ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.69,849 અને નીચામાં રૂ.69,273ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.481 ઘટી રૂ.69,305ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.423 ઘટી રૂ.69,329 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.411 ઘટી રૂ.69,339 બોલાઈ રહ્યો હતો. કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં એમસીએક્સ પર 63,529 સોદાઓમાં કુલ રૂ.4,674.36 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં મંગળવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,33,400 સોદાઓમાં કુલ રૂ.19,931.80 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.7669.69 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.12,242.59 કરોડનો હતો.

ક્રૂડ તેલના વાયદામાં બેરલદીઠ રૂ.80ની વૃદ્ધિ, નેચરલ ગેસમાં સુધારો, મેન્થા તેલ ઢીલુ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે એલ્યુમિનિયમ જાન્યુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.10 ઘટી રૂ.221.30 અને જસત જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.0.55 ઘટી રૂ.286ના ભાવ થયા હતા. આ સામે તાંબુ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.65 વધી રૂ.766.30 તેમ જ સીસું જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.10 ઘટી રૂ.192ના ભાવ થયા હતા. 8,569 સોદાઓમાં રૂ.1,482.08 કરોડના વેપાર થયા હતા.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં ક્રૂડ તેલ જાન્યુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.6,481ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,543 અને નીચામાં રૂ.6,454ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.80 વધી રૂ.6,535 બોલાયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ જાન્યુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.11.60 વધી રૂ.311.20 બોલાઈ રહ્યો હતો. એમસીએક્સ પર 27,757 સોદાઓમાં કુલ રૂ.1,494.93 કરોડનો ધંધો થયો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.27.90 ઘટી રૂ.1015.30 થયો હતો. એમસીએક્સ ખાતે 419 સોદાઓમાં રૂ.18.32 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા.