મુંબઈ, 18 સપ્ટેમ્બરઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં સોમવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,66,953 સોદાઓમાં કુલ રૂ.22,103.62 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.6,334.76 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 15762.94 કરોડનો હતો.

કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં MCX પર 48,918 સોદાઓમાં રૂ.3,787.85 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ઓક્ટોબર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.58,913ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.59,215 અને નીચામાં રૂ.58,913 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.192 વધી રૂ.59,185ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.155 વધી રૂ.48,002 અને ગોલ્ડ-પેટલ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.14 વધી રૂ.5,882ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની ઓક્ટોબર વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.168 વધી રૂ.59,160ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી ડિસેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.72,222ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.72,639 અને નીચામાં રૂ.72,217 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.443 વધી રૂ.72,597 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.389 વધી રૂ.72,592 અને ચાંદી-માઈક્રો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.368 વધી રૂ.72,614 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.6 કરોડનાં કામકાજ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX ખાતે 7,030 સોદાઓમાં રૂ.,723.97 કરોડના વેપાર થયા હતા. તાંબુ સપ્ટેમ્બર વાયદો રૂ.733.50ના ભાવે ખૂલી, રૂ.0.95 વધી રૂ.735.10 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.40 વધી રૂ.202.10 તેમ જ સીસું સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.95 ઘટી રૂ.189ના ભાવ થયા હતા. જસત સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.85 વધી રૂ.224ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.35 વધી રૂ.202.85 સીસુ-મિની સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.85 ઘટી રૂ.188.35 જસત-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો રૂ.0.85 વધી રૂ.224.10 બોલાઈ રહ્યો હતો.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX પર 42,793 સોદાઓમાં રૂ.1,805.71 કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ સપ્ટેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.7,570ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.7,627 અને નીચામાં રૂ.7,561 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.73 વધી રૂ.7,604 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો રૂ.70 વધી રૂ.7,604 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ સપ્ટેમ્બર વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.220ના ભાવે ખૂલી, રૂ..60 વધી રૂ.221.70 અને નેચરલ ગેસ-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો 0.4 વધી 222 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કોટન-ખાંડી વાયદો રૂ.300 સુધર્યોઃ મેન્થા તેલમાં નરમાઈ

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે રૂ.17.23 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. કોટન ખાંડી નવેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.61,000ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.61,200 અને નીચામાં રૂ.61,000 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.300 વધી રૂ.61,140ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.12.20 ઘટી રૂ.930.60 બોલાયો હતો.

કોમોડિટીમાં રૂ.6,335 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 15762 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,913.98 કરોડનાં 3,229.078 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,873.87 કરોડનાં 258.294 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.828.93 કરોડનાં 10,96,210 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.976.78 કરોડનાં 4,33,36,000 એમએમબીટીયૂ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.86.27 કરોડનાં 4,259 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.61.64 કરોડનાં 3,256 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.368.34 કરોડનાં 5,003 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.207.72 કરોડનાં 9,262 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ..88 કરોડનાં 144 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.16.35 કરોડનાં 172.44 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.