અમદાવાદઃ ડિસેમ્બર-22ના અંતે પૂરાં થયેલા ત્રિમાસિક પરીણામો જાહેર કરવા માટેનો કંપનીઓનો છેલ્લો તબક્કો શરૂ થઇ ચૂક્યો છે. જેમાં અદાણી પોર્ટ્સ, અદાણી ગ્રીન, અંબુજા સિમેન્ટ, અસ્ટ્રાલ, બાર્બેક્યૂ, ભારતી એરટેલ, જીએનએફસી, જીએસએફસી જેવી ટોચની કંપનીઓના પરીણામો સ્ટોક સ્પેસિફિક માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટ ઉપર અસર કરી શકે છે. તેને ધ્યાનમા રાખીને સંક્ષિપ્ત વિગતો આ સાથે રજૂ કરી છે.

07.02.2023

ABFRL, ADANIGREEN, ADANIPORTS, AMBUJACEM, ARCHIDPLY, ASTRAL, BARBEQUE, BECTORFOOD, BDL, BECTORFOOD, BHARTIARTL, CAMS, CANTABIL, CENTUM, CHAMBLFERT, CREDITACC, DEEPAKNI, DONEAR, EVEREADY, EVERESTIND, FLUOROCHEM, GLAXO, GNFC, GSFC, GUJALKALI, HEROMOTOCO, IOLCP, ITDC, JKIL, KALYANKJIL, MSUMI, NAVINFLUOR, NDTV, NHPC, POWERMECH, PRINCEPIPE, RAMCOCEM, RANEENGINE, RCF ROLEXRINGS, SHBCLQ, SOMANYCERA, SUNFLAG, TALBROSENG, THERMAX, TTKHEALTH, VADILALIND, VARROC, WONDERLA

ABFRL YoY:

Net Profit expected to be seen at Rs 206.0 crore versus Rs 243.0 crore

Revenues expected to be seen at Rs 3384.0 crore versus Rs 2987.0 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 443.0 crore versus Rs 582.0 crore

EBITDA margin expected to be seen at 15.5% versus 18.1%

ADANIPORTS YoY:

Net Profit expected to be seen at Rs 60.6 crore versus Rs 189.0 crore

Revenues expected to be seen at Rs 4723.0 crore versus Rs 3797.0 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 443.0 crore versus Rs 582.0 crore

EBITDA margin expected to be seen at 13.1% versus 19.5%

AMBUJA YoY:

Net Profit expected to be seen at Rs 270.0 crore versus Rs 250.0 crore

Revenues expected to be seen at Rs 3900.0 crore versus Rs 3740.0 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 573.0 crore versus Rs 568.0 crore

EBITDA margin expected to be seen at 14.6% versus 15.2%

BHARTIARTL YoY:

Net Profit expected to be seen at Rs 2220.0 crore versus Rs 2145.0 crore

Revenues expected to be seen at Rs 35437.0 crore versus Rs 34527.0 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 18280.0 crore versus Rs 17721.0 crore

EBITDA margin expected to be seen at 51.6% versus 51.3%

DEEPAKNTR YoY:

Net Profit expected to be seen at Rs 206.0 crore versus Rs 243.0 crore

Revenues expected to be seen at Rs 2025.0 crore versus Rs 1722.0 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 314.0 crore versus Rs 311.0 crore

EBITDA margin expected to be seen at 15.5% versus 18.1%

HERO MOTOCORP YoY:

Net Profit expected to be seen at Rs 648.0 crore versus Rs 686.0 crore

Revenues expected to be seen at Rs 80171.0 crore versus Rs 78830.0 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 9620.0 crore versus Rs 9620.0 crore

EBITDA margin expected to be seen at 11.5% versus 12.2%

RAMCO CEM YoY:

Net Profit expected to be seen at Rs 66.4 crore versus Rs 75.6 crore

Revenues expected to be seen at Rs 1872.0 crore versus Rs 1552.0 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 255.0 crore versus Rs 229.0 crore

EBITDA margin expected to be seen at 13.6% versus 14.8%

Result Calendar 08.02.2023

3MINDIA, ADANIPOWER, AWL, CUMMINSIND, DREAMFOLKS, ENDURANCE, EQUITASBNK, ESCORTS, GATI, GOCLCORP, GODREJAGRO, GPPL, GRAPHITE, HGINFRA, HINDMOTORS, IMAGICAA, INDIAGLYCO, INDRAMEDCO, IRCON, JBCHEPHARM, MINDACORP, MOTHERSON, NCC, NOVARTIND, OBEROIRLTY, PPLPHARMA PRICOLLTD, RBA, RML, ROSSELLIND, SHREECEM, SKFINDIA, SYMPHONY, TBZ, TDPOWERSYS, TRENT, UNOMINDA

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)