અમદાવાદ: કેડિલા ફાર્માસ્યુટિકલ્સે જાન્યુઆરી 2023 થી મે 2023 સુધી 10 અત્યાધુનિક ઉત્પાદનોના સફળ લોન્ચ કર્યા છે. જેમાં 1. Ferowall Tablet: ફેરોવોલ ટેબ્લેટ, 2. Cadilyse T Chewable Tab, 3. Yunara Tablet, 4.  Cadilyse Syrup, 5. Tarzed 150, 6. Esiloc D, 7. Oxybro N, 8. Haem Up XT+, 9. Bactocad CA, 10. Cadeltro 25 & 50નો સમાવેશ થાય છે. આ ગ્રાઉન્ડ બ્રેકિંગ પ્રોડક્ટ્સ કેડિલા ફાર્માસ્યુટિકલ્સની નવીન હેલ્થકેર સોલ્યુશન્સ પહોંચાડવા અને દર્દીના પરિણામો સુધારવા માટે ચાલુ પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. સલામતી અને કાર્યક્ષમતા સુનિશ્ચિત કરીને, ઉચ્ચ ગુણવત્તાના ધોરણોને પૂર્ણ કરવા માટે દરેક ઉત્પાદનને સાવચેતીપૂર્વક ઘડવામાં અને પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે.