અમદાવાદ, 30 ઓગસ્ટ

ઈલારા/HAL: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 4620 પર વધારો (પોઝિટિવ)

HSBC/Zomato: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 120 પર વધારો (પોઝિટિવ)

SBI કાર્ડ્સ/ MS: કંપની પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1125 (પોઝિટિવ)

અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ/ CLSA: કંપની પર અંડરપર્ફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 8400 પર વધારો (પોઝિટિવ)

અશોક લેલેન્ડ/ CLSA બાય ઓન કંપની જાળવી રાખો, ટાર્ગેટ કિંમત રૂ. 239 પર વધારો (પોઝિટિવ)

Citi/Hero Motocorp: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3600 (પોઝિટિવ)

Hero Motocorp/ UBS: કંપની પર વેચાણ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3060 (નેચરલ)

Hero Motocorp/ GS: કંપની પર વેચાણ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2490 (નેચરલ)

Citi /PEL: કંપની પર વેચવા માટે ડાઉનગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમતમાં રૂ. 1010 ઘટાડો (નેગેટિવ)

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)