અમદાવાદ, 23 ફેબ્રુઆરીઃ વિવિધ બ્રોકરેજ હાઉસ તેમજ ફંડ હાઉસ દ્વારા પસંદગીની સ્ક્રીપ્સમાં ખરીદી/ વેચાણ/ હોલ્ડિંગ માટેની સલાહ મળી રહી છે. તે રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

Citi on Honasa: Initiate Buy on Company, raise target price at Rs 550 (Positive)

GS on Bajaj FIn: Upgrade to Neutral on Company, target price at Rs 6815 (Positive)

GS on HDFC Bank: Maintain Buy on Bank, target price at Rs 1915 (Positive)

MOSL on Sunteck: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 640 (Positive)

MS on SAMIL: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 133 (Positive)

Jefferies on Grasim: Maintain Buy on Company, target price at Rs 2600 (Positive)

MS on Grasim: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 2430 (Positive)

CLSA on Sula Vine: Maintain Buy on Company, target price at Rs 826 (Positive)

Jefferies on Asian Paints: Maintain Underperform on Company, target price at Rs 2500 (Neutral)

Macquarie on Bharti Airtel: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 1060 (Neutral)

Macquarie on Maruti: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 10608 (Neutral)

GS on ICICI Bank: Downgrade to Neutral on Bank, target price at Rs 1068 (Neutral)

GS on State Bank: Downgrade to Neutral on Bank, target price at Rs 741 (Neutral)

CLSA on Asian Paints: Maintain Underperform on Company, target price at Rs 3215 (Neutral)

CLSA on Paints: Scale and agility of the launch would be disruptive for the sector (Negative)

GS on Yes Bank: Downgrade to Sell on Bank, target price at Rs 19 (Negative)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)