મુંબઈઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં સોનાના વાયદાઓ પૈકી એમસીએક્સ સોનું ફેબ્રુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.56,940ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.56,990 અને નીચામાં રૂ.56,760 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.183 ઘટી રૂ.56,786ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.574 વધી રૂ.46,844 અને ગોલ્ડ-પેટલ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.46 વધી રૂ.5,626ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.56,895ના ભાવે ખૂલી, રૂ.180 ઘટી રૂ.56,701ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.68,497ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.68,549 અને નીચામાં રૂ.68,153 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.243 ઘટી રૂ.68,299 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.276 ઘટી રૂ.68,353 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.258 ઘટી રૂ.68,349 બોલાઈ રહ્યો હતો. વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં બુધવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 1,74,278 સોદાઓમાં કુલ રૂ.13,264.82 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.7228.73 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.6011.12 કરોડનો હતો. એમસીએક્સ પર 60,000 સોદાઓમાં કુલ રૂ.4,734.98 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં.

સીસા સિવાયની તમામ બિનલોહ ધાતુઓ ઢીલી, બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.25 કરોડનાં કામકાજ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે એલ્યુમિનિયમ જાન્યુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.05 ઘટી રૂ.225.65 અને જસત જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.1.10 ઘટી રૂ.299ના ભાવ થયા હતા. આ સામે તાંબુ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.40 ઘટી રૂ.792.40 તેમ જ સીસું જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.05 વધી રૂ.184ના ભાવ થયા હતા. 6,681 સોદાઓમાં રૂ.1,120.62 કરોડના વેપાર થયા હતા.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ પર ક્રૂડ તેલ ફેબ્રુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.6,580ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,591 અને નીચામાં રૂ.6,508 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.11 ઘટી રૂ.6,551 બોલાયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ જાન્યુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.13 ઘટી રૂ.253.60 બોલાઈ રહ્યો હતો. 30,120 સોદાઓમાં કુલ રૂ.1,366.76 કરોડનો ધંધો થયો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.0.70 ઘટી રૂ.997.40 થયો હતો. 142 સોદાઓમાં રૂ.6.37 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા.