મુંબઈ, 16 માર્ચ: ICICI પ્રુડેન્શિયલ લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સે લાંબા-ગાળાની બચત પ્રોડક્ટ ICICI પ્રુ ગોલ્ડ પ્રસ્તુત કરી છે. તેમાં ગેરન્ટેડ આજીવન આવક મળવા ઉપરાંત જીવન વીમાકવચ પરિવારને નાણાકીય સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે. આ ઉત્પાદન ત્રણ વેરિઅન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે.

  • ‘ઇમીડિએટ ઇન્કમ’ વેરિઅન્ટ પોલિસી ઇશ્યૂ થયાની તારીખથી 30 દિવસ પછી આવક મળવાનું શરૂ કરી શકે છે.
  • ‘ઇમીડિએટ ઇન્કમ વિથ બૂસ્ટર’વેરિઅન્ટ આજીવન આવક સાથે પોલિસીના દર પાંચમા વર્ષે વધારાની ગેરન્ટેડ આવક મળશે. ઇશ્યૂ થયાની તારીખથી 30 દિવસ પછી આવક મળવાનું શરૂ થાય છે.
  • ‘ડિફર્ડ ઇન્કમ’ વેરિઅન્ટમાં વહેલામાં વહેલા પોલિસીના બીજા વર્ષથી કે પોલિસીના 13માં વર્ષ જેટલી મોડેથી આવક મળી શકે છે.

આ ઉપરાંત ICICI પ્રુ ગોલ્ડ ગ્રાહકોને નિયમિત ચુકવણી તરીકે આવક પ્રાપ્ત કરવાને બદલે સેવિંગ્સ વોલેટમાં તેમની આવકનો સંચય કરવાનો વિકલ્પ પૂરો પાડે છે. ગ્રાહકો નાણાકીય જરૂરિયાતોને આધારે સેવિંગ વોલેટમાંથી આંશિક કે સંપૂર્ણ રીતે સંચિત રકમ ઉપાડી શકે છે. પ્રીમિયમ ઓફસેટનો વિકલ્પ સંચિત ભંડોળમાંથી ભવિષ્યના પ્રીમિયમની ચુકવણી કરવાનો વિકલ્પ અજમાવવા સક્ષમ બનાવે છે. તેવું ICICI પ્રુડેન્શિયલ લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સના ચીફ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન ઓફિસર અમિત પલ્ટાએ કહ્યું હતું.