અમદાવાદ, 6 જુલાઇઃ સોમવારે ફ્લેટ ઓપનિંગ પછી નિફ્ટી વોલેટાઇલ રહેવા સાથે 19400 નીચે બંધ રહ્યો છતાં પોઝિટિવ બંધ રહ્યો છે. સતત સાતમાં દિવસે સુધારાની ચાલ રહી છે. જેમાં ડેઇલી ચાર્ટ ઉપર નિફ્ટીએ સ્પિનિંગ ટોપ કેન્ડલ સતત બીજા દિવસે રચી છે. જેમાં નિફ્ટીમાં જો 19300 નીચે બંધ આવે તો જ કરેક્શનની શક્યતા સમજવી. અન્યથા 19500ની સપાટી નજીક જવા કોશિશ કરશે.

ઇન્ટ્રા-ડે પીક્સઃ બીઓઆઇ, બીડીએલ, પિડિલાઇડટ ખરીદો, આયશર, ક્લિન સાયન્સ નેગેટિવ

(Report by STOXBOX)

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)