મુંબઈઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર સોનાના વાયદાઓમાં સોનું એપ્રિલ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.55,760ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.55,889 અને નીચામાં રૂ.55,627 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.79 વધી રૂ.55,835ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.57 વધી રૂ.44,492 અને ગોલ્ડ-પેટલ માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.7 વધી રૂ.5,502ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની માર્ચ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.55,990ના ભાવે ખૂલી, રૂ.187 વધી રૂ.55,901ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.64,000ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.64,301 અને નીચામાં રૂ.63,752 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.79 વધી રૂ.63,862 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.147 વધી રૂ.64,984 અને ચાંદી-માઈક્રો એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.147 વધી રૂ.64,992 બોલાઈ રહ્યો હતો. કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં MCX પર 60,058 સોદાઓમાં કુલ રૂ.3,496.21 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં.

નેચરલ ગેસ, કોટનમાં વૃદ્ધિઃ મેન્થા તેલ ઢીલુઃ કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.7143 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.10970 કરોડનું ટર્નઓવર

વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં બુધવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,46,559 સોદાઓમાં કુલ રૂ.18,128.28 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.7143.4 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.10969.84 કરોડનો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX ખાતે એલ્યુમિનિયમ માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.2.45 વધી રૂ.211.40 અને જસત માર્ચ વાયદો રૂ.3.95 વધી રૂ.272ના ભાવ થયા હતા. આ સામે તાંબુ માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.7.50 વધી રૂ.774.10 તેમ જ સીસું માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.95 વધી રૂ.185ના ભાવ થયા હતા. 14,156 સોદાઓમાં રૂ.1,811.65 કરોડના વેપાર થયા હતા.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX પર  ક્રૂડ તેલ માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.6,407ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,431 અને નીચામાં રૂ.6,302 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.94 ઘટી રૂ.6,310 બોલાયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ માર્ચ વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.8.30 વધી રૂ.227.30 બોલાઈ રહ્યો હતો. 34,101 સોદાઓમાં કુલ રૂ.1,825.56 કરોડનો ધંધો થયો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે કોટન ખાંડી માર્ચ વાયદો 1 ખાંડીદીઠ રૂ.63,220ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.63,500 અને નીચામાં રૂ.63,220 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.140 વધી રૂ.63,400ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.8 ઘટી રૂ.1039.60 થયો હતો. 153 સોદાઓમાં રૂ.9.98 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા.