ક્રૂડ તેલ, નેચરલ ગેસમાં પણ સુધારો, મેન્થા તેલ ઢીલુ

મુંબઈઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ફેબ્રુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.56,467ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.56,562 અને નીચામાં રૂ.56,330ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.168 વધી રૂ.56,492ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.127 વધી રૂ.44,931 અને ગોલ્ડ-પેટલ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.17 વધી રૂ.5,576ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.56,295ના ભાવે ખૂલી, રૂ.188 વધી રૂ.56,412ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં સોમવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,89,096 સોદાઓમાં કુલ રૂ.23,272.41 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.7,406.98 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.15,837.84 કરોડનો હતો. કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં MCX પર 67,676 સોદાઓમાં કુલ રૂ.4,066.47 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.69,500ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.70,077 અને નીચામાં રૂ.69,500ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.321 વધી રૂ.69,748ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.348 વધી રૂ.69,730 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.343 વધી રૂ.69,721 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX ખાતે 9,778 સોદાઓમાં રૂ.1,660.17 કરોડના વેપાર થયા હતા. એલ્યુમિનિયમ જાન્યુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.1.70 વધી રૂ.220.80 અને જસત જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.1.10 વધી રૂ.290ના ભાવ થયા હતા. આ સામે તાંબુ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.40 ઘટી રૂ.770.60 તેમ જ સીસું જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2.05 વધી રૂ.192ના ભાવ થયા હતા.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX પર 30,701 સોદાઓમાં કુલ રૂ.1,662.80 કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ જાન્યુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.6,472ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,510 અને નીચામાં રૂ.6,440ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.26 વધી રૂ.6,488 બોલાયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ જાન્યુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.0.20 વધી રૂ.292.60 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે 382 સોદાઓમાં રૂ.17.54 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.21.30 ઘટી રૂ.1043.20 થયો હતો.