મુંબઈઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું એપ્રિલ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.57,220ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.57,384 અને નીચામાં રૂ.57,122 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.34 ઘટી રૂ.57,223ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.31 વધી રૂ.45,916 અને ગોલ્ડ-પેટલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.4 વધી રૂ.5,626ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની માર્ચ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.57,188ના ભાવે ખૂલી, રૂ.15 ઘટી રૂ.57,160ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. સોના-ચાંદીમાં એમસીએક્સ પર 61,738 સોદાઓમાં કુલ રૂ.4,309.10 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.67,677ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.67,891 અને નીચામાં રૂ.67,402 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.158 વધી રૂ.67,687 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.137 વધી રૂ.67,847 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.120 વધી રૂ.67,835 બોલાઈ રહ્યો હતો.

ક્રૂડ તેલમાં તેજીની આગેકૂચઃ મેન્થા તેલ, નેચરલ ગેસમાં વૃદ્ધિ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.2 ઘટી રૂ.219.55 અને જસત ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.4.30 ઘટી રૂ.280ના ભાવ થયા હતા. આ સામે તાંબુ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.90 વધી રૂ.777.65 તેમ જ સીસું ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.55 ઘટી રૂ.184ના ભાવ થયા હતા. એમસીએક્સ ખાતે 8,209 સોદાઓમાં રૂ.1,379.49 કરોડના વેપાર થયા હતા. વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં બુધવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,62,196 સોદાઓમાં કુલ રૂ.20,475.80 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.7314.95 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.13138.7 કરોડનો હતો. એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ પર ક્રૂડ તેલ ફેબ્રુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.6,389ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,475 અને નીચામાં રૂ.6,382 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.79 વધી રૂ.6,442 બોલાયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.4.60 વધી રૂ.216.60 બોલાઈ રહ્યો હતો. 33,541 સોદાઓમાં કુલ રૂ.1,623.11 કરોડનો ધંધો થયો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.3.50 વધી રૂ.1010.80 થયો હતો. 71 સોદાઓમાં રૂ.3.25 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા.