નવા સપ્તાહનાં કામકાજનો પ્રારંભ સોના-ચાંદી, ક્રૂડ તેલના વાયદામાં તેજી સાથે

મુંબઈઃ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં સોમવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,49,491 સોદાઓમાં કુલ રૂ.19,210.20 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.7563.45 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.11622 કરોડનો હતો.

કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં MCX પર 63,047 સોદાઓમાં કુલ રૂ.3,680.04 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ફેબ્રુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.55,800ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.56,175 અને નીચામાં રૂ.55,800 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.274 વધી રૂ.56,017ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.337 વધી રૂ.44,753 અને ગોલ્ડ-પેટલ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.28 વધી રૂ.5,537ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.55,952ના ભાવે ખૂલી, રૂ.291 વધી રૂ.55,919ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.69,500ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.69,835 અને નીચામાં રૂ.69,391 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.280 વધી રૂ.69,435 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.297 વધી રૂ.69,413 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.295 વધી રૂ.69,412 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX ખાતે 13,542 સોદાઓમાં રૂ.2,226.55 કરોડના વેપાર થયા હતા. એલ્યુમિનિયમ જાન્યુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.3.90 વધી રૂ.208.70 અને જસત જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.7.95 વધી રૂ.279ના ભાવ થયા હતા. આ સામે તાંબુ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.16.05 વધી રૂ.749.85 તેમ જ સીસું જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.45 વધી રૂ.190ના ભાવ થયા હતા.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX પર 29,980 સોદાઓમાં કુલ રૂ.1,644.29 કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ જાન્યુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.6,173ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,319 અને નીચામાં રૂ.6,162 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.157 વધી રૂ.6,306 બોલાયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ જાન્યુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.9.40 વધી રૂ.326.70 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે 272 સોદાઓમાં રૂ.12.57 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. કપાસ એપ્રિલ વાયદો 20 કિલો દીઠ રૂ.27.50 ઘટી રૂ.1,652.50 બોલાઈ રહ્યો હતો, જ્યારે મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.18.50 વધી રૂ.1074.80 થયો હતો.