મુંબઈઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં સોનું એપ્રિલ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.57,238ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.57,350 અને નીચામાં રૂ.57,164 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.81 વધી રૂ.57,296ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.37 વધી રૂ.45,951 અને ગોલ્ડ-પેટલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.3 વધી રૂ.5,622ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની માર્ચ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.57,117ના ભાવે ખૂલી, રૂ.68 વધી રૂ.57,196ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.67,619ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.67,891 અને નીચામાં રૂ.67,475 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.60 વધી રૂ.67,693 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.52 વધી રૂ.67,834 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.34 વધી રૂ.67,800 બોલાઈ રહ્યો હતો. સોના-ચાંદીમાં MCX પર 46,158 સોદાઓમાં કુલ રૂ.3,160.11 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં ગુરૂવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,07,735 સોદાઓમાં કુલ રૂ.15,695.47 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.5534.67 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.10148.75 કરોડનો હતો.

નેચરલ ગેસ, મેન્થા તેલમાં નરમાઈઃ બિનલોહ  ધાતુઓમાં મિશ્ર વલણ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.80 ઘટી રૂ.217.55 અને જસત ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.0.20 વધી રૂ.278ના ભાવ થયા હતા. આ સામે તાંબુ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.3.75 વધી રૂ.775.45 તેમ જ સીસું ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1 વધી રૂ.186ના ભાવ થયા હતા. MCX ખાતે 7,285 સોદાઓમાં રૂ.1,217.28 કરોડના વેપાર થયા હતા.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં ક્રૂડ તેલ ફેબ્રુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.6,481ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,508 અને નીચામાં રૂ.6,463 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.28 વધી રૂ.6,500 બોલાયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.1.20 ઘટી રૂ.200.50 બોલાઈ રહ્યો હતો. MCX પર 25,281 સોદાઓમાં કુલ રૂ.1,147.45 કરોડનો ધંધો થયો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.9.10 ઘટી રૂ.1001.70 થયો હતો. MCX ખાતે 223 સોદાઓમાં રૂ.9.83 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા.