મુંબઈ, 30 જૂનઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં MCX પર 66,200 સોદાઓમાં રૂ.4,073.75 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ઓગસ્ટ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.57,980ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.58,020 અને નીચામાં રૂ.57,792 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.83 ઘટી રૂ.57,931ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.75 ઘટી રૂ.46,999 અને ગોલ્ડ-પેટલ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.53 ઘટી રૂ.5,750ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની જુલાઈ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.162 વધી રૂ.57,740ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં શુક્રવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 3,16,767 સોદાઓમાં કુલ રૂ.24,404.04 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.6,464.42 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 17928.57 કરોડનો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી જુલાઈ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.68,299ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.68,704 અને નીચામાં રૂ.67,941 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.33 ઘટી રૂ.68,156 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.257 ઘટી રૂ.68,407 અને ચાંદી-માઈક્રો જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.80 વધી રૂ.68,675 બોલાઈ રહ્યો હતો.

ક્રૂડ તેલ રૂ.11 સુધર્યું, નેચરલ ગેસ, મેન્થા તેલ નરમ

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX પર 40,932 સોદાઓમાં રૂ.1,647.69 કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ જુલાઈ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.5,752ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.5,814 અને નીચામાં રૂ.5,735 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.11 વધી રૂ.5,749 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની જુલાઈ વાયદો રૂ.10 વધી રૂ.5,752 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ જુલાઈ વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.222ના ભાવે ખૂલી, રૂ.2.80 ઘટી રૂ.221.50 અને નેચરલ ગેસ-મિની જુલાઈ વાયદો 2.8 ઘટી 221.7 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કોટન-ખાંડીમાં વૃદ્ધિ, બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.11 કરોડનાં કામકાજ

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે રૂ.13.34 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. કોટન ખાંડી જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.55,560ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.55,560 અને નીચામાં રૂ.55,000 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.1,020 વધી રૂ.55,340ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.6.60 ઘટી રૂ.883.40 બોલાયો હતો. બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX ખાતે 7,625 સોદાઓમાં રૂ.,729.64 કરોડના વેપાર થયા હતા. તાંબુ જૂન વાયદો રૂ.703.10ના ભાવે ખૂલી, રૂ.4.20 વધી રૂ.705.95 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.65 ઘટી રૂ.193.60 તેમ જ સીસું જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.10 વધી રૂ.181ના ભાવ થયા હતા. જસત જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.60 વધી રૂ.212ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની જુલાઈ વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.1.75 ઘટી રૂ.194.85 સીસુ-મિની જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.05 ઘટી રૂ.181.60 જસત-મિની જૂન વાયદો રૂ.1.70 ઘટી રૂ.210.15 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.6,464 કરોડ, ઓપ્શન્સમાં રૂ. 17928.57 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,692.20 કરોડનાં 2,920.403 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,381.55 કરોડનાં 343.138 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.1,029.09 કરોડનાં 1,783,120 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.618.60 કરોડનાં 27,883,250 એમએમબીટીયૂ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.128.64 કરોડનાં 6,576 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.21.44 કરોડનાં 1,181 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.373.80 કરોડનાં 5,275 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.205.76 કરોડનાં 9,672 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.9.48 કરોડનાં 1,680 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.3.86 કરોડનાં 42.84 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.