અમદાવાદ, 4 માર્ચઃ નેશનલ હાઈવે ઈન્ફ્રા ટ્રસ્ટે નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા સ્પોન્સર્ડ InvIT મારફત કુલ રૂ. 7500 કરોડનું ફંડ એકત્રિત કરવાની યોજના ધરાવે છે. જેમાં CPP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ, OTPP અને અન્યમાંથી રૂ. 7,500 કરોડ એકત્ર કરવાની યોજના ધરાવે છે

NHAI, જે InvITમાં લગભગ 18 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, તે સ્પોન્સર પ્રતિબદ્ધતા તરીકે રૂ. 1,400-1,500 કરોડનું રોકાણ કરવાની યોજના ધરાવે છે. બાકીની મૂડી વર્તમાન અને નવા રોકાણકારો પાસેથી આવશે.

નેશનલ હાઇવે ઇન્ફ્રા ટ્રસ્ટ, નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (NHAI) દ્વારા પ્રાયોજિત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ (InvIT), તેની પાસેથી નવા રસ્તાઓનું સંપાદન કરવા માટે InvIT એકમોના ફ્રેશ ઇશ્યૂ દ્વારા રૂ. 7,500 કરોડ એકત્ર કરવાની યોજના ધરાવે છે.

InvIT એ એવા ટ્રસ્ટ છે જે આવક-ઉત્પાદન કરતી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અસ્કયામતોનું સંચાલન કરે છે જે રોકાણકારોને નિયમિત ઉપજ અને તેમાં રોકાણ કરવાની પ્રવાહી પદ્ધતિ પ્રદાન કરે છે. આ ભંડોળ આસામ, મધ્યપ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ, ઉત્તર પ્રદેશ અને કર્ણાટક રાજ્યોમાં ફેલાયેલી રૂ. 15,600 કરોડની રોડ એસેટના સંપાદનમાં મદદ કરશે.

NHAI સૂચિત ભંડોળ એકત્ર કરવા માટે રોકાણ બેન્કો SBI કેપિટલ માર્કેટ્સ, એક્સિસ કેપિટલ અને ICICI સિક્યોરિટીઝ સાથે કામ કરી રહી છે, જે મહિનાના મધ્ય સુધીમાં બંધ થવાની ધારણા છે.

NHAI, જે InvITમાં લગભગ 18 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, તે સ્પોન્સર પ્રતિબદ્ધતા તરીકે રૂ. 1,400-1,500 કરોડનું રોકાણ કરવાની યોજના ધરાવે છે. બાકીની મૂડી વર્તમાન અને નવા રોકાણકારો પાસેથી આવશે, એમ લોકોએ જણાવ્યું હતું.

ભંડોળનો મોટો હિસ્સો CPP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ અને ઑન્ટારિયો ટીચર્સ પેન્શન પ્લાન (OTPP)માંથી આવવાની ધારણા છે, જે બંને InvITમાં વર્તમાન શેરધારકો છે, જે સામૂહિક રીતે લગભગ 50 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.