અમદાવાદઃ નિફ્ટીએ 18070 પોઇન્ટથી 18145 પોઇન્ટની રેન્જ જાળવી રાખવામાં નિષ્ફળતા મેળવવા સાથે શૂક્રવારે 18028 પોઇન્ટનું બંધ આપ્યું છે. ઓવરઓલ માર્કેટબ્રેડ્થ નેગેટિવ રહેવા સાથે માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટ સાવચેતીનું બની ગયું છે. પરંતુ એસજીએક્સ નિફ્ટી સુધારાનો સંકેત આપે છે. ટેકનિકલી જોઇએ તો નિફ્ટી બે સપ્તાહના સુધારાને ધોઇને શોર્ટ- મિડિયમ ટાઇમફ્રેમ ઉપર નેગેટિવ સંકેત આપે છે. 18050- 18000ના નજીકના સપોર્ટ લેવલ્સને ધ્યાનમાં રાખીને ટ્રેડર્સ- ઇન્વેસ્ટર્સને સ્ટોક સ્પેસિફિક વેલ્યૂ બાઇંગ માટે ટેકનિકલ નિષ્ણાતો સલાહ આપી રહ્યા છે. ઉપરમાં નિફ્ટી વારંવાર 18250ના લેવલે હેવી રેઝિસ્ટન્સ અનુભવી રહ્યો છે. તે ખાસ ધ્યાનમાં રહે.

NIFTY18028BANK NIFTY42507IN FOCUS
S117981S142346ENGINERSIN (B)
S217934S242184DABUR (B)
R118110R142689SIEMENS (S)
R218192R242870SRF (S)

BANK NIFTY OUTLOOK: SUPPORT 42346- 42184, RESISTANCE 42689- 42870

શુક્રવારે 178 પોઇન્ટના ગેઇન સાથે બેન્ક નિફ્ટી 42507 પોઇન્ટની સપાટીએ બંધ રહેવા સાથે સેક્ટોરલ માર્કેટબ્રેડ્થ ફ્લેટથી પોઝિટિવ રહી છે. ટેકનિકલી હોરિઝોન્ટલ સપોર્ટ લાઇન (41800) જાળવી રાખવા સાથે શુક્રવારે બુલિશ હરામી ક્રોસ ફોર્મેશન આપીને સંકેત આપ્યો છે કે, 42716 પોઇનટના રેઝિસ્ટન્સને ક્રોસ કરે તો બેન્ક નિફ્ટી 42700 પોઇન્ટ આરામથી ક્રોસ કરી શકે તેમ છે. બાકી સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલ્સ ટેબલમાં આપ્યા છે તે ધ્યાનમાં રાખીને ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી ગોઠવવાની સલાહ ટેકનિકલ નિષ્ણાતો આપી રહ્યા છે.

Intraday Picks

DABUR (PREVIOUS CLOSE: 566) BUY

For today’s trade, long position can be initiated in the range of Rs562-559 for the target of Rs573 with a strict stop loss of Rs554.

SIEMENS (PREVIOUS CLOSE: 3,061) SELL

For today’s trade, short position can be initiated in the range of Rs3,085-3,105 for the target of Rs2,980 with a strict stop loss of Rs3,157.

SRF (PREVIOUS CLOSE: 2,105) SELL

For today’s trade, short position can be initiated in the range of Rs2,114-2,126 for the target of Rs2,055 with a strict stop loss of Rs2,155.

Market outlook by Reliance Securities

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)