અમદાવાદ, 4 એપ્રિલઃ અદાણી એન્ટરપ્રાઇસ, ડાબર, સિયાટ, એચડીએફસી, હીરો મોટો, તાતા પાવર સહિતની કંપનીઓના મહત્વના રિઝલ્ટ્સ આજે થશે જાહેર. તેની ઉપર રહેશે માર્કેટની સ્ટોક સ્પેસિફિક ચાલનો મુખ્ય આધાર. તેને ધ્યાનમાં રાખી બ્રોકર્સ અને ફંડ હાઉસ વ્યૂઝ સાથે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ રિઝલ્ટ્સ કેલેન્ડર એટ એ ગ્લાન્સ…

ADANIENT, APTUS, BLUESTARCO, BOMDYEING, CEATLTD, CHOICEIN, DABUR, FILATEX, FSL, HDFC, HEROMOTOCO, IDFC, J&KBANK, MINDSPACE, PAUSHAKLTD, RESPONIND, SUNDRMFAST, TATAPOWER, TVSMOTOR, UBL

ADANI ENTERPRISE  (yoy)

• Revenue expected at Rs 25453 crore versus Rs 24865 crore,

• EBITDA expected to be seen at Rs 1942 crore versus Rs 1375 crore

• EBITDA margin expected to be seen at 7.63% versus 5.53%

• Net profit expected to be seen at Rs 719 crore versus Rs 304 crore

CEAT  (yoy)

• Revenue expected at Rs 2877 crore versus Rs 2591 crore,

• EBITDA expected to be seen at Rs 297 crore versus Rs 187 crore

• EBITDA margin expected to be seen at 10.34% versus 7.23%

• Net profit expected to be seen at Rs 91 crore versus Rs 31 crore

DABUR  (yoy)

• Revenue expected at Rs 2687 crore versus Rs 2517 crore,

• EBITDA expected to be seen at Rs 448 crore versus Rs 453 crore

• EBITDA margin expected to be seen at 16.67% versus 18.01%

• Net profit expected to be seen at Rs 362 crore versus Rs 294 crore

HDFC LTD  (yoy)

• Revenue expected at Rs 5019 crore versus Rs 4368 crore,

• EBIT expected to be seen at Rs 5283 crore versus Rs 5023 crore

• EBIT margin expected to be seen at 105.258% versus 114.98%

• Net profit expected to be seen at Rs 3875 crore versus Rs 3700 crore

HERO MOTO  (yoy)

• Revenue expected at Rs 8123 crore versus Rs 7421 crore,

• EBITDA expected to be seen at Rs 996 crore versus Rs 827 crore

• EBITDA margin expected to be seen at 12.26% versus 11.15%

• Net profit expected to be seen at Rs 728 crore versus Rs 627 crore

TATA POWER  (QoQ)

• Revenue expected at Rs 14311 crore versus Rs 14129 crore,

• EBITDA expected to be seen at Rs 2204 crore versus Rs 3542 crore

• EBITDA margin expected to be seen at 15.40% versus 25.07%

• Net profit expected to be seen at Rs 2145 crore versus Rs 1052 crore

UBL  (yoy)

• Revenue expected at Rs 1834 crore versus Rs 1709 crore,

• EBITDA expected to be seen at Rs 190 crore versus Rs 261 crore

• EBITDA margin expected to be seen at 10.39% versus 15.29%

• Net profit expected to be seen at Rs 203 crore versus Rs 163 crore

TVS MOTOR  (yoy)

• Revenue expected at Rs 6505 crore versus Rs 5530 crore,

• EBITDA expected to be seen at Rs 662 crore versus Rs 556 crore

• EBITDA margin expected to be seen at 10.17% versus 10.07%

• Net profit expected to be seen at Rs 348 crore versus Rs 274 crore

Result Calendar 05.05.2023

ADANIPOWER,AJANTPHARM, APLLTD, BHARATFORG, BLUEDART, BRITANNIA, DCBBANK, EQUITASBNK, FEDERALBNK, FLUOROCHEM, GOCOLORS, KFINTECH, MARICO, PAYTM, PEL, STYLAMIND, SUNCLAYLTD, TATAINVEST, TATVA, VTL

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)