અમદાવાદ, 4 મેઃ વિવિધ બ્રોકરેજ હાઉસ દ્વારા તાજેતરમાં જાહેર થયેલા પરીણામો અને કંપની વિષયક સમાચારોના આધારે ટાઇટન, ચોલાફાઇનાન્સ તેમજ અન્ય સ્ક્રીપ્સમાં શોર્ટ, મિડિયમ તેમજ લોન્ગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે સલાહો અપાઇ છે. રોકાણકારો, ટ્રેડર્સ યોગ્ય અભ્યાસ અને માર્ગદર્શનના આધારે તેને ફોલો કરી શકે છે.

CLSA on Titan: Maintain Buy on company, target price at Rs 3210/sh (Positive)

Macquarie on Titan: Maintain Outperform on company, target price at Rs 3200/sh (Positive)

GS on Titan: Maintain Buy on company, target price at Rs 3175/sh (Positive)

JP Morgan on Titan: Maintain Overweight on company, target price at Rs 3000/sh (Positive)

MS on Titan: Maintain Overweight on company, target price at Rs 3003/sh (Positive)

JP Morgan on Chola Fin: Maintain Overweight on company, target price at Rs 1020/sh (Positive)

CLSA on Chola Fin: Maintain Buy on company, target price at Rs 1070/sh (Positive)

Macquarie on Chola Fin: Maintain Buy on company, target price at Rs 860/sh (Positive)

MS on Chola Fin: Maintain Equal weight on company, target price at Rs 875/sh (Positive)

MS on LTIM: Maintain Overweight on company, target price at Rs 5250/sh (Positive)

CLSA on Havells: Maintain Underperform on company, target price at Rs 1330/Sh (Neutral)

Macquarie on ABB: Maintain Outperform on company, target price at Rs 3750/Sh (Neutral)

MS on Aavas Fin: Maintain Equal weight on company, target price at Rs 1900/sh (Neutral)

CLSA on Tata Power: Maintain Sell on company, target price at Rs 189/Sh (Neutral)

CLSA on Sona BLW: Downgrades to Underperform on company, cut target to Rs 510/sh (Negative)

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)