અમદાવાદ, 11 જુલાઇ

ભારતી એરટેલ પર CLSA: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1030 (પોઝિટિવ)

ટાટા મોટર્સ પર MS: કંપની પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 711 (પોઝિટિવ)

બજાજ ઓટો પર MS: કંપની પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 5063 (પોઝિટિવ)

કોનકોર પર મેક્વેરી: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 620 (નેચરલ)

વિપ્રો પર Citi: કંપની પર વેચાણ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 335 (નેચરલ)

વિપ્રો પર નોમુરા: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 370 (નેચરલ)

જેપી મોર્ગન LTTS પર: કંપની પર ઓછું વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2500 (નેગેટિવ)

જેપી મોર્ગન પર્સિસ્ટન્સ: કંપની પર ઓછું વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 4100/શ (નેગેટિવ)

જેપી મોર્ગન KPIT: પર કંપનીનું ઓછું વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 540 (નેગેટિવ)

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)