અમદાવાદ, 7 જુલાઇ

ડાબર પર MS: કંપની પર વધુ વેઈટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 606 (પોઝિટિવ)

જનરલ ઈન્સ્યોરન્સ પર MS: સ્ટેન્ડઅલોન હેલ્થ ઈન્સ્યોરર્સ, પ્રાઈવેટ મલ્ટી-લાઈન ઈન્સ્યોરર્સ અને પબ્લિક ઈન્સ્યોરન્સમાં 24%, 17% અને 9% નો વધારો જોવા મળ્યો છે. ICICI લોમ્બાર્ડ આઉટપરફોર્મ કર્યું (પોઝિટિવ)

Citi on Titan: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3280 (પોઝિટિવ)

MS પર Titan: કંપની પર વધુ વેઈટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 3207 (પોઝિટિવ)

ઓલ કાર્ગો પર જેફરી: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 370 (નેચરલ)

ટેક મહિન્દ્રા પર CLSA: કંપની પર વેચાણ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 905 (નેચરલ)

ડાબર પર GS: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 600 (નેચરલ)

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)