અમદાવાદ, 16 એપ્રિલઃ વિવિધ અગ્રણી બ્રોકરેજ હાઉસ તેમજ ફંડ હાઉસ તરફથી પસંદગીના શેર્સમાં ખરીદી/ વેચાણ/ હોલ્ડ કરવા માટે ભલામણો કરવામાં આવી છે. તે રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

JP Morgan on HDFC AMC: Upgrades to Overweight on Company, raise target price at Rs 4450 from Rs 3500 (Positive)

Nomura on Exide: Maintain Buy on Company, hike target price at Rs 485 (Positive)

Jefferies on IDFC First: Maintain Buy on Bank, target price at Rs 100 (Positive)

MS on VBL: Initiate Overweight on Company, target price at Rs 1701 (Positive)

Jefferies on Bharti Hexacom: Initiate Buy on Company, target price at Rs 1080 (Positive)

Nomura on DOMS: Initiate Buy on Company, target price at Rs 1944 (Positive)

Nomura on Flair: Initiate Buy on Company, target price at Rs 463 (Positive)

HSBC on Adani Ports: Maintain Buy on Company, target price at Rs 1560 (Positive)

Jefferies on HDFC Bank: Maintain Buy on Bank, target price at Rs 1800 (Positive)

MS on Apollo Tyre: Maintain Equal weight on Company, target price at Rs 475 (Neutral)

Macquarie on Jubilant Food: Maintain Sell on Company, cut target price at Rs 300 (Neutral)

Macquarie on Westlife Food: Maintain Sell on Company, cut target price at Rs 930 (Neutral)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ/ ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)