મુંબઈ, 12 ફેબ્રુઆરીઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં સોમવારે રૂ.52,113.55 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.8,255.16 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 43853.42 કરોડનો હતો.  કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું એપ્રિલ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.62,240ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.62,310 અને નીચામાં રૂ.62,126 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.105 ઘટી રૂ.62,189ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.52 ઘટી રૂ.50,010 અને ગોલ્ડ-પેટલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.5 ઘટી રૂ.6,105ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની માર્ચ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.147 ઘટી રૂ.61,958ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

સોના-ચાંદીના વાયદાના ભાવમાં સામસામા રાહ

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.71,023ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.71,677 અને નીચામાં રૂ.70,970 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.867 વધી રૂ.71,641 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.773 વધી રૂ.71,627 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.777 વધી રૂ.71,635 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.4.97 કરોડનાં કામકાજ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ તાંબુ ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.702.20ના ભાવે ખૂલી, રૂ.0.50 વધી રૂ.704.25 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.30 ઘટી રૂ.200.20 તેમ જ સીસું ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.70 વધી રૂ.177ના ભાવ થયા હતા. જસત ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.65 વધી રૂ.208ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.25 ઘટી રૂ.200.40 સીસુ-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.60 વધી રૂ.176.80 જસત-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.0.55 વધી રૂ.208.40 બોલાઈ રહ્યો હતો. એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ક્રૂડ તેલ ફેબ્રુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,344ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,361 અને નીચામાં રૂ.6,296 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.49 ઘટી રૂ.6,312 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.55 ઘટી રૂ.6,310 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.153ના ભાવે ખૂલી, રૂ.1.50 ઘટી રૂ.152.30 અને નેચરલ ગેસ-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 1.7 ઘટી 152.4 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કોટનખાંડી વાયદામાં રૂ.240ની નરમાઈ

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ કોટન ખાંડી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.58,960ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.58,960 અને નીચામાં રૂ.58,300 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.240 ઘટી રૂ.58,440ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.2.70 ઘટી રૂ.890.50 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.8,255 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 43,853 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,492.77 કરોડનાં અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.4,215.07 કરોડનાં વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.702.45 કરોડનાં 17,451 લોટ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.669.52 કરોડનાં 47,421 લોટ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.163.24 કરોડનાં 2,103 લોટ સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.66.08 કરોડનાં 1,276 લોટ તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.408.69 કરોડનાં 2,324 લોટ અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.524.73 કરોડનાં 8,983 લોટના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.16.62 કરોડનાં 59 લોટ મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.6.90 કરોડનાં 214 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)