અમદાવાદ, 13 ફેબ્રુઆરીઃ આજે ભેલ, બોશ લિ., દિપક નાઇટ્રેટ, ગુજરાત ગેસ, હિન્દાલકો, આઇઆરસીટીસી, આયશર મોટર્સ, નૌકરી અને સિમેન્સ સહિતની કંપનીઓના ડિસેમ્બર-23ના અંતે પુરાં થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા માટેના પરીણામો જાહેર થશે. તે અંગે નિષ્ણાતો, બ્રોકરેજ હાઉસ તથા ફંડ હાઉસ દ્વારા વ્યક્ત કરાયેલા અંદાજો રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

Q3FY24 EARNING CALENDAR 13.02.2024 : AHLUCONT, ARVINDFASN, AWHCL, BBTC, BHEL, BODALCHEM, BOROLTD, BOSCHLTD, COFFEEDAY, DEEPAKNTR, DONEAR, EICHERMOT, GENUSPOWER, GLOBALVECT, GRSE, GUJGASLTD, HINDALCO, HINDCOPPER, HINDOILEXP, IBREALEST, INOXINDIA, IRCTC, ISGEC, ITI, KRBL, LUMAXTECH, MARKSANS, MTARTECH, MTNL, NATIONALUM, NAUKRI, NBCC, NESCO, NRBBEARING, OIL, POWERMECH, PRESTIGE, PTCIL, RCF, SEPC, SEQUENT, SIEMENS, TASTYBITE, TIDEWATER, TVSSRICHAK, ZEEL

BHEL

Revenue expected at Rs 5171 crore versus Rs 5263 crore

EBITDA loss expected to be seen at Rs 103 crore versus profit Rs 144 crore

EBITDA margin expected to be seen at -2.0% versus 2.7%

Net loss expected to be seen at Rs 112 crore versus profit of Rs 42 crore

BOSCHLTD

Revenue expected at Rs 4187 crore versus Rs 3660 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 473 crore versus Rs 403 crore

EBITDA margin expected to be seen at 11.3% versus 11.0%

Net profit expected to be seen at Rs 302 crore versus of Rs 319 crore

DEEPAKNTR

Revenue expected at Rs 1829 crore versus Rs 1991 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 319 crore versus Rs 315 crore

EBITDA margin expected to be seen at 17.4% versus 15.8%

Net profit expected to be seen at Rs 212 crore versus of Rs 209 crore

EICHERMOTORS

Revenue expected at Rs 4074 crore versus Rs 3721 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 1067 crore versus Rs 857 crore

EBITDA margin expected to be seen at 26.2% versus 23.0%

Net profit expected to be seen at Rs 822 crore versus of Rs 677 crore

GUJGAS

Revenue expected at Rs 3926 crore versus Rs 3853 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 431 crore versus Rs 582 crore

EBITDA margin expected to be seen at 10.9% versus 15.1%

Net profit expected to be seen at Rs 252 crore versus of Rs 372 crore

HINDALCO

Revenue expected at Rs 53200 crore versus Rs 50800 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 6200 crore versus Rs 3500 crore

EBITDA margin expected to be seen at 12.1% versus 6.7%

Net profit expected to be seen at Rs 2900 crore versus of Rs 1400 crore

IRCTC

Revenue expected at Rs 1104 crore versus Rs 918 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 382 crore versus Rs 326 crore

EBITDA margin expected to be seen at 34.6% versus 35.5%

Net profit expected to be seen at Rs 321 crore versus of Rs 254 crore

NALCO

Revenue expected at Rs 3194 crore versus Rs 3290 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 487 crore versus Rs 766 crore

EBITDA margin expected to be seen at 15.2% versus 20.9%

Net profit expected to be seen at Rs 267 crore versus of Rs 256 crore

NAUKRI

Revenue expected at Rs 607 crore versus Rs 590 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 243 crore versus Rs 189 crore

EBITDA margin expected to be seen at 40.0% versus 32.0%

Net profit expected to be seen at Rs 210 crore versus of Rs 295 crore

SIEMENS

Revenue expected at Rs 4680 crore versus Rs 4015 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 599 crore versus Rs 560 crore

EBITDA margin expected to be seen at 12.0% versus 15.0%

Net profit expected to be seen at Rs 449 crore versus of Rs 462 crore

ZEE ENT

Revenue expected at Rs 2080 crore versus Rs 2111 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 209 crore versus Rs 338 crore

EBITDA margin expected to be seen at 10.0% versus 16.0%

Net profit expected to be seen at Rs 91 crore versus of Rs 193 crore

Q3FY24 EARNING CALENDAR 14.02.2024: AAREYDRUGS,  AARVEEDEN, ABFRL,  AKSHOPTFBR,  ALANKIT,  ALEMBICLTD,  ALFL,  ARIES,  ASHAI,  ASHAPURMIN,  AXISCADES,  BGRENERGY,  CAPACITE,  CONFIPET, CROMPTON, DCAL,  DCW, EMMBI,  EROSMEDIA,  ESTER,  ETHOSLTD,  EUREKAFORBE,  GATEWAY,  GENESYS,  GLENMARK,  GREENPOWER,  GRPLTD,  GSPL,   GUFICBIO,  GUJAPOLLO,  GVKPIL,  HARDWYN,  HGS,  HPL,  IBULHSGFIN,  INDIAHOME,  INDIANACRY,  IPCALAB,  JAYBARMARU,  JINDALPHOT,  JINDALPOLY,  JPOLYINVST,  JTEKTINDIA,  JYOTICNC,  KDDL, KIRLOSBROS,  KPIGREEN,  LIBERTSHOE,  M&M,  MUFTI,  MUKTAARTS,  MUTHOOTFIN,  NATCOPHARM,  NFL,  NH,  NMDC,  PCJEWELLER,  POLYPLEX,  POLYTEX,  PTC, RAJESHEXPO,  RANASUG,  RELCAPITAL,  SANWARIA,  SHIVAMAUTO,  SHRIRAMPPS,  SNOWMAN,  SOLARA,  SUCROSA,  SUNTV, SUPERHOUSE, TFCILTD, UCAL, VIVIMEDLAB,   WATERBASE, WOCKPHARMA, YATRA, ZEELEARN

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)